ZA BOLJŠO POPLAVNO VARNOST: Zaključujejo dela na prvem odseku nasipov v Strunjanskih solinah

Piran

Direkcija za vode je letos izdelala projektno dokumentacijo in pridobila potrebna upravna dovoljenja za izvedbo večjih vzdrževalnih del na visokomorskih nasipih v Strunjanskih solinah. Trenutno izvajajo dela na prvem odseku med cesto in Rojo, ki bodo predvidoma zaključena do konca junija.

Zaradi visokega plimovanja morja in nevzdrževanja visokomorskih nasipov v preteklosti je na območju Strunjanskih solin prihajalo do poškodb na objektih vodne infrastrukture. Potreba po izvedbi večjih vzdrževalnih del je bila že več let, ob zadnjih velikih plimah pa se je izkazalo, da je zaradi zelo slabega stanja teh nujna čimprejšnja izvedba večjih vzdrževalnih del, so pojasnili na direkciji za vode.

Tako so v letošnjem letu izdelali projektno dokumentacijo in pridobili potrebna upravna dovoljenja za izvedbo večjih vzdrževalnih del ter začeli prva dela. Izvedbo del so razdelili na dva ločena odseka, in sicer na območje med cesto in Rojo ter na območje med Rojo in Stjužo. Kot so poudarili na direkciji, je izvedba del zaradi specifik terena in s tem povezanih omejitev zelo zahtevna, poleg tega izvajajo ukrepe za zmanjševanje kaljenja, kar vpliva na stroške izvedbe.

Obnova predvideva kamnito betonski zid na morski strani in zemeljski nasip za njim, krona nasipa bo kot doslej iz zemeljske kape. Na kroni nasipa bodo tudi ustrezno obnovili utrjeno pešpot. Trenutno potekajo dela na odseku med cesto in Rojo, ki bodo končana predvidoma do konca junija, ter interventne ukrepe na poškodbah nasipa med Rojo in Štjužo. Izvedba druge faze teh del se bo začela predvidoma v drugi polovici leta.

Skupna vrednost del, ki se financirajo iz sredstev vodnega sklada, bo sicer blizu 1,4 milijona evrov. Z obnovitvenimi deli bo država zagotovila boljšo poplavno varnost Strunjanskih solin z zaledjem, kar je v interesu širše javnosti, saj gre za značilno krajino, tradicionalno pridelavo soli in ohranjanje posebnega habitata na območju solin, so še navedli na direkciji za vode.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija