VREDNOSTI OZONA NA KOPRSKEM SKOKOVITO PRESEŽENE: Najhujši je tranzitni promet in emisije iz severne Italije

Koper

Na Obali je eden glavnih virov onesnaženja zraka promet. Zaradi tranzitnega prometa, vezanega na turistično sezono, se emisije nekajkrat povečajo poleti, ko se zaradi dolgotrajnega sončnega sevanja povečajo tudi koncentracije ozona. Koprska občina izvaja več ukrepov, za nadaljnje urejanje prometa pa pričakuje sodelovanje sosednjih občin in države.

Mestna občina Koper ne sodi med prekomerno onesnažena območja, vendar pa do prekoračitev vrednosti vseeno prihaja.

Po še ne dokončno potrjenih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) za leto 2019 so bile v Kopru opozorilne enourne vrednosti ozona presežene štirikrat, vse v juniju, dnevne osemurne cilje vrednosti ozona pa so bile lani presežene kar 44-krat, kar je več od dovoljenih 25-krat. Več od dovoljenih preseganj je bilo tudi v letu 2018, saj so bile dnevne osemurne cilje vrednosti ozona presežene 54-krat, opozorilne enourne vrednosti ozona pa enkrat, in sicer junija 2018.

Dnevne mejne koncentracije delcev PM 10 so bile lani v Kopru presežene osemkrat, v letu 2018 so bile presežene štirikrat, v letu 2017 pa 18-krat, kažejo še ne dokončno potrjeni podatki Arsa. To pomeni, da v zadnjih treh letih koncentracije delcev PM 10 niso presegle dovoljene meje 35-krat letno.

Za območje Mestne občine Koper je značilna velika gostota državnega in občinskega cestnega omrežja, eden glavnih virov onesnaževanja zraka pa je promet. Ta v okolje sprošča delce PM 10 in prispeva k obdobjem preseženih opozorilnih vrednosti koncentracij ozona. Večja vira emisij sta tudi poslovno-storitveni sektor in v času kurilne sezone gospodinjstva.

Visoke koncentracije so delno tudi posledica emisij industrijskega in urbaniziranega območja severne Italije, so navedli na Mestni občini Koper in dodali, da k vsemu temu svoje prispevajo tudi vremenski pogoji. Če je denimo poletje mokro, povečanih vrednosti ozona ni.

Mestna občina Koper je v preteklosti v skladu s svojimi pristojnostmi sprejela kar nekaj ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti okolja. Junija 2005 je skupaj z Arsom postavila stalno merilno mesto na območju Markovca, s katerimi merijo koncentracije ozona in delcev PM 10 ter nekatere meteorološke podatke, kasneje so dodali še meritve emisij dušikovega oksida.

Občina je izdelala tudi Program varstva okolja, v katerem je mobilnost prioritetni ukrep za dosego zastavljenega cilja, to je zmanjšati obremenjenost okolja s prašnimi in drugimi delci.

Prav tako je naročila izdelavo Lokalnega energetskega koncepta, na podlagi katerega izvaja aktivnosti za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v javnem sektorju. Občina je v minulih letih celovito prenovila več kot polovico vseh javnih stavb, delno prenovila pa 90 odstotkov objektov, s katerimi upravlja, so navedli na občini.

Izdelala je tudi Celostno prometno strategijo, ki prav tako predvideva uvedbo številnih ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti okolja. Med te spadajo gradnja oziroma obnova površin za pešce in kolesarje, izvedba ukrepov za umirjanje prometa, ureditev novih krožišč, širitev zelenih površin ter posodobitev in prilagajanje javnega prevoza. Prav tako občina ureja parkirišča po sistemu P+R in uvaja ukrepe zelene mobilnosti.

"Urejanje prometa v mestu in občini nasploh je kompleksna zadeva, ki jo moramo reševati v sodelovanju s sosednjimi občinami in državo," so navedli na občini.

Prebivalci in turisti lahko vrednosti meritev za območje Mestne občine Koper spremljajo na spletnih straneh https://www.prowork-bb.si/econova1_secure/Default.aspx in www.zdravomesto.org, medtem ko o prekomernih obremenitvah z ozonom v poletnih mesecih obvešča tudi država oz. Arso prek svojih kanalov in lokalnih medijev.

Med drugim vrednosti delcev PM 10 merijo tudi v Luki Koper, ki del meritev objavlja na svoji spletni strani. Ob tem v luki navajajo, da primerjave rezultatov kažejo, da so izmerjene vrednosti na območju pristanišča nižje kot v številnih drugih mestih po Sloveniji.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija