Vlada sprejela predlog delovnega programa za tekoče leto

Vlada je na današnji seji sprejela poročilo o normativni dejavnosti vlade v obdobju od 20. marca do 19. decembra 2013 ter predlog normativnega delovnega programa vlade za leto 2014, ki vsebuje skupaj 533 predpisov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ministrstva in vladne službe so v normativni delovni program vlade za leto 2014 skupaj predlagala 533 predpisov, od tega 170 s področja DZ, 172 s področja vlade in 191 iz pristojnosti ministrstev. Pri pripravi programa je vlada upoštevala usmeritve iz koalicijskega dogovora, nacionalnega reformnega programa, programa stabilnosti in programa za odpravo administrativnih ovir.

Vlada je v obdobju od začetka mandata (od 20. marca do 31. decembra 2013) realizirala 833 načrtovanih in nenačrtovanih predpisov (110 s področja DZ, 286 vlade ter 437 iz pristojnosti ministrstev).

Normativni delovni program za leto 2013 je vlada sprejela na seji 18. julija. Zaradi nekaterih sprememb programa na dan poročila šteje 361 predpisov (119 s področja DZ, 91 vlade in 151 ministrstev).

Realizacija programa 31. decembra 2013 je bila 174 predpisov (52 s področja DZ, 35 vlade in 87 ministrstev). V tem obdobju je vlada, poleg načrtovanih, dodatno realizirala še 298 nenačrtovanih predpisov (17 iz pristojnosti DZ, 104 vlade in 177 iz pristojnosti ministrstev).