VLADA PRERAZPOREDILA PRORAČUNSKA SREDSTVA: Koliko nas bo stalo čakanje na delo?

Slovenija

Vlada je na včerajšnji dopisni seji na predlog ministrstva za finance prerazporedila sredstva državnega proračuna. Največ ali 96 milijonov evrov je vrnila ministrstvu za delo za financiranje, ki ga je to začasno zagotovilo znotraj svojega finančnega načrta za pokritje interventnega ukrepa začasno čakanje na delo.

Ministrstvu za delo je vrnila še 92,6 milijona evrov, in sicer 33,6 milijonov evrov za starševska nadomestila, 19,8 milijona evrov za transfere za socialno ogrožene, 18,5 milijona evrov za otroške dodatke, 12 milijonov evrov za izvajanje zakona o osebni asistenci, 8,5 milijona evrov za transfere brezposelnim in del sredstev tudi za zaposlitveno rehabilitacijo invalidov.

Dobrih 36 milijonov evrov je namenila iz splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti do proračuna EU. Okoli 26 milijonov evrov je šlo za pokritje plačil iz naslova bruto znižanja letnega prispevka iz naslova bruto nacionalnega dohodka za Avstrijo, Dansko, Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko ter dobrih 10 milijonov evrov za pokritje plačil iz naslova nereciklirane plastične embalaže.

Evropska komisija izdala poziv za vpoklic sredstev, ki morajo biti plačana 1. decembra

Kot so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje, je Evropski parlament četrto dopolnitev proračuna EU za letos sprejel 19. oktobra. Na podlagi tega je Evropska komisija 3. novembra posredovala državam članicam poziv za vpoklic sredstev, ki morajo biti plačana 1. decembra.

Finančni upravi RS (Furs) je vlada prerazporedila 20 milijonov evrov za pokritje covidnih obveznosti. Od tega devet milijonov evrov za pokritje obveznosti ponudnikom na področju turizma v višini unovčenih bonov ter 11 milijonov evrov izplačilo sredstev v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Furs bo 30. novembra izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 1. in 15. novembrom.

Fursu je za pokritje covidnih obveznosti razporedila še 17 milijonov evrov. Gre za pokritje devetih milijonov evrov obveznosti do ponudnikov na področju turizma, in sicer v višini unovčenih bonov. Furs bo namreč 15. decembra izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 16. in 30. novembrom, so navedli. Dodatnih osem milijonov evrov gre za obveznosti iz naslova unovčenih bonov s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. FURS bo 15. decembra 2021 izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 16. in 30. novembrom.

Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila dobrih 28 milijonov evrov za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo. Prerazporedila je še skoraj 4,9 milijona evrov za plačilo specializacij. Temu ministrstvu je razporedila tudi približno 3,6 milijona evrov za tekoče obveznosti.

Manjkajočih 28,5 mio za izplačilo novembrskih plač v osnovnih šolah

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je razporedila 28,5 milijona evrov, s katerimi vrača sredstva, ki jih je ministrstvo začasno prerazporedilo znotraj svojega finančnega načrta za pokritje obveznosti za financiranje protikoronskih ukrepov. Ministrstvu je prerazporedila še 28,5 milijona evrov na postavko dejavnost osnovnega šolstva. S tem se bodo zagotovila manjkajoča sredstva za izplačilo novembrskih plač zaposlenim na področju dejavnosti osnovnega šolstva.

Ministrstvu za infrastrukturo je vlada zagotovila skoraj 5,9 milijona evrov za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov in subvencioniranega prevoza dijakov, študentov in upokojencev. Zagotovila mu je še 1,2 milijona evrov za pokritje izpada prihodkov, ki ga ima potniški promet Slovenskih železnic, med drugim zaradi brezplačnih vozovnic za starejše.

Znotraj finančnega načrta infrastrukturnega ministrstva je prerazporedila 2,2 milijona evrov na postavko gospodarska javna služba v linijskem prometu z namenom nemotenega izvajanja gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov in subvencioniranega prevoza dijakov, študentov in upokojencev. Znotraj načrta direkcije za infrastrukturo pa je prerazporedila okoli osem milijonov evrov z namenom financiranja zavarovalne premije za zavarovanje javne železniške infrastrukture.

Vlada je razporedila dobrih 14 milijonov evrov za zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom za financiranje dodatka v skladu zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije za svoje zaposlene in ločeno za upravičence pri posrednih uporabnikih, kot so javni zavodi, skladi in agencije. Zahtevki se nanašajo na obdobje do 15. junija.

Milijoni tudi decembrsko izplačilo za uravnoteženje razvitosti občin

Za uravnoteženje razvitosti občin je vlada razporedila sredstva v višini skoraj 6,5 milijona evrov. Sredstva se občinam nakazujejo mesečno, gre pa za decembrsko izplačilo.

Znotraj finančnega načrta ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada prerazporedila 3,5 milijona evrov za spodbujanje investicij.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija