Vlada nadaljuje pogajanja s sindikati

Slovenija

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo danes nadaljevali pred štirinajstimi dnevi začeta pogajanja o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vladna stran želi z njimi urediti vračilo preveč izplačanih plač ter kvorum za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor, a usklajenosti očitno ne bo enostavno doseči.

 

V sindikatih so prepričani, da bi odgovornost za preveč izplačane plače moral nositi delodajalec. Tako zanje ni sprejemljiv vladni predlog, po katerem bi morali javni uslužbenci vračati presežek za obdobje zadnjih 12 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače.

Glede na dosedanje izjave, je bila zanje bolj korektna prvotna napoved notranjega ministra Gregorja Viranta o razlikovanju med primeri, ko je šlo za napake zaradi nejasnosti predpisov, in tistimi, kjer so bile napake namerne. A je minister že pojasnil, da so ga tako sodelavci kot računsko sodišče prepričali, da na tak način ne bo šlo.

Zdaj naj bi obstajala možnost, da bi bil del sindikatov morda pripravljen pristati na delno poplačilo, ko je šlo za napake pri obračunu plač, nikakor pa ne, ko je bila previsoka plača opredeljena v pogodbi o zaposlitvi.

Napeto razpravo je pričakovati tudi pri urejanju vprašanja kvoruma za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor, a tokrat med sindikalisti samimi.

Obe sindikalni pogajalski skupini sta sicer vladni strani že posredovali svoje predloge, možno pa je, da bosta danes, še pred sestankom z vladnimi pogajalci, poskušali še medsebojno uskladiti stališča vsaj v nekaterih točkah.

V skladu z dogovorom s prejšnjega sestanka naj bi sicer v pogajanja vključili tudi usklajevanja o dodatku za pripravljenost na delo izven kraja bivanja ter povračilu potnih stroškov. Ni pa izključeno niti, da bi tudi na tokratnem sestanku nadaljevali z razčiščevanjem dilem glede izplačila poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.