Vlada danes o združitvi davčne in carinske uprave

Vlada bo danes vendarle razpravljala o novem predlogu zakona o finančni upravi, po katerem naj bi do združitve davčne in carinske uprave prišlo v štirih mesecih po sprejetju zakona, torej predvidoma v prvih mesecih leta 2014, je razvidno iz dnevnega reda seje vlade.

Vlada smiselnost združitve davčne in carinske uprave pojasnjuje z ukinitvijo carinskega nadzora na državni meji s Hrvaško, saj je ta sredi leta vstopila v EU. Zaradi širitve EU pa nadaljnji razvoj sistema pobiranja obveznih dajatev ter spremenjene okoliščine za delo carinske službe zahtevata spremembe tudi pri organiziranju služb, pristojnih za pobiranje obveznih dajatev.

Pobiranje obveznih dajatev bo temeljna naloga novoustanovljene finančne uprave. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so doslej opravljali naloge carinske službe, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba.

Finančna uprava RS bo organ v sestavi ministrstva za finance. Sestavljena bo iz Generalnega finančnega urada in finančnih uradov. Vlada enkratne stroške združitve ocenjuje v višini 944.000 evrov, v prihodnjih letih pa napoveduje prihranke, ki bodo trajni.

Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona, ki določa način poplačila dolga javnim uslužbencem iz naslova odprave plačnih nesorazmerij. Minister za notranje zadeve Gregor Virant in predstavnika obeh sindikalnih pogajalskih skupin so dogovor oz. izjavo o usklajenosti že parafirali minuli teden, podpis izjave pa je predviden za petek.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja se je za pristop k podpisu izrekla v sredo, medtem ko bo odločitev druge sindikalne skupine predvidoma znana danes popoldne. Pričakovati je sicer, da bo tudi v tej skupini zadostna podpora za podpis, kar bi pomenilo, da bo vlada na dopisni seji v petek predlog zakona tudi sprejela in ga posredovala v DZ.

Vlada ima na dnevnem redu seje tudi izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, ki jih pripravlja minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Ta koncept med drugim predvideva povezavo vseh podatkovnih baz in digitalizacijo.