VIKENDI TIK OB MORJU: V Ankaranu preteklost?

Ankaran

V Občini Ankaran so se lotili priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN), s čimer se je v minulih dneh seznanil občinski svet. Sprejel je tudi odloke o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v okviru sprejemnja OPN. Zaščitni ukrepi prepovedujejo parcelacije in promet z zemljišči, rušenje starih oziroma gradnjo novih objektov, vključno z nadomestno gradnjo, postavljanje začasnih in pomožnih objektov ter urejanje trajnih nasadov.

Pred tem so v najmlajši obalni občini že opravili analize, pridobili strokovne podlage in ocene stanja, ki temeljijo na zakonodaji, ratificiranem Protokolu o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju ter na izhodiščih, sprejetih na javnem posvetu z občani ter v sodelovanju z ljubljansko in eno od švicarskih univerz.

Pri načrtovanju OPN-ja so v Ankaranu, kot pojasnjujejo na občini, upoštevali tudi pobudo piranske enote Zavoda za varstvo narave za povečanje obsega zaščite rta Debeli rtič.

Trenutno spada v občini skoraj 80 odstotkov obale v območje stavbnih zemljišč, kjer je dopustna gradnja številnih vrst objektov, država pa je tudi uredila in pozidala tretjino območja ankaranske občine za potrebe razvoja mednarodnega tovornega pristanišča in obrambnih objektov države, ne da bi pri tem vključila lokalno skupnost, dodajajo na občini.

Pri pripravi OPN-ja se bodo v Ankaranu naslonili na vzdržen prostorski razvoj ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč, razvoj prostora z upoštevanjem sodobnih smernic in varovanje priobalnega pasu v širini najmanj 100 metrov.

“OPN bo zagotovil tudi varovanje naravnih vrednot, predvsem Debelega rtiča, varovanje kmetijskih, gozdnih in zelenih površin ter omogočil oblikovno in funkcijsko ustreznejši razvoj občinskega središča in drugih urbanih območij,” so še zapisali na občini.

Izr. prof. mag. Tadej Glažar, profesor na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani: “Občanke in občani Ankarana so se skupaj z vodstvom občine pravilno odločili za nov pristop k urejanju njihovega bivalnega prostora. Ankaranska občina ima za razliko od drugih obalnih občin še vedno na voljo veliko zelenega prostora in nepozidane obale.”

Začasni ukrepi, ki jih je na zadnji seji sprejel ankaranski občinski svet, se nanašajo na območja priobalnega pasu, kmetijskih in gozdnih površin, Debelega rtiča, občinskega središča in na druge zelene površine v občini. Za take ukrepe so se odločili zaradi nevarnosti, da bi nadaljnje gradnje in parcelacije zemljišč bistveno otežile izvedbo prostorskih ureditev, predvsem kmetijskih, gozdnih in tudi urbanih območij.

“Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev in po predhodni pridobitvi dovoljenja Občine Ankaran so dovoljena geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta za javno korist ter v drugih utemeljenih primerih. Dovoljene so tudi gradnje za izboljšavo komunalne, javne in druge gospodarske infrastrukture ter objektov v javnem interesu. V primeru zagotavljanja standardnih delovnih in bivalnih pogojev so dovoljena vzdrževalna dela, ki vključujejo rušenje dotrajanih in urejanje drugih objektov. Možen je tudi promet z nepremičninami, v kolikor ne onemogoča oziroma preprečuje bodoče prostorske ureditve, “ zaključujejo na občini.

Deli novico:

jlz za Fiktivna občina in @Fiktivna občina | 13.7.2016 ob 04:12 |  07 .09. 2016 ob  16: 51
Vajina komentarja sta "poden od podna" in kažeta samo vajino inteligenco, če temu lahko rečemo inteligenca. Delujeta le krivulji zavisti in neumnosti, žal.
ibro |  24 .08. 2016 ob  08: 46
Proto dokler mu pod nosom nepomahajo z dnarcem,ha ha ho ho hi hi
Anakarancan |  27 .07. 2016 ob  18: 44
Ankaran se končno razvija! Bravo nova uprava in tako naprej! čez leto ali dve nam bodo vsi fouš.. :)
@Fiktivna občina |  13 .07. 2016 ob  04: 12
Pejdi nazaj gor v Slovenijo od koder si pršu pa ne boš imel nobenih problemov :)
Polonica |  08 .07. 2016 ob  21: 04
Verjetno bo nekaj tudi za Miho ki mu vsak dan leze v rit.
Marko |  07 .07. 2016 ob  18: 33
Si Gregor počasi rezervira parcele ha,ha.
JOŽA |  05 .07. 2016 ob  17: 00
FREE AND GREEN ANKARAN
Joža |  05 .07. 2016 ob  12: 50
FREE
Brin |  05 .07. 2016 ob  11: 38
10
Ankaran postaja kraj kot se šika. Zavist Občanov, ki so dobili vsako leto cca. 5.000.000 ankaranskih Euričkov je seveda neskončna. V 25 letih = 125.000.000, ali stopetindvajset milionov Evrov. Glede na dejstvo, da smo v vseh letih dobili za ta denar le en tuš na valdoltrski (od letos) plaži in nekaj palm, ki so zmrznile že prvo zimo, se Občanke in Občani Ankarana čutimo okradene in opeharjene. Vrtec in Osnovno šolo Ankaran je delno financiralo ministrstvo za šolstvo, ostalo plačujemo Občani. Neizmerno smo veseli in ponosni na vse kar smo dosegli in veselimo se novih uspehov, ki so že na poti. :)
@Fiktivna občina |  05 .07. 2016 ob  09: 04
Dej si v telefonin opomnik, da čez 3 leta (ko bodo ene tri "vlade" že mimo) razložiš, zakaj je Ankaran še vedno nepozidan in zelen.
Luleku |  05 .07. 2016 ob  07: 28
Fiktivna obcina, zalis ti ki si lolek in se oglasas, ker so v kp na oblasti sami postenjaki.
@@Fiktivna občina |  05 .07. 2016 ob  06: 57
-2
o, en primerek, ki ne prenese resnice, in mora žalit tiste, ki jo povejo (in to na precej neinteligenten način)
1