VEŠČINE ZA TRAJNOSTNE, ODPORNE IN SOCIALNO PRAVIČNE SKUPNOSTI: Vabljeni na serijo dogodkov v sklopu evropskega tedna mobilnosti

Koper

Sodelavci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper skupaj s projektnimi partnerji projekta SCORE prirejajo serijo dogodkov v sklopu evropskega zelenega tedna 2023. Gre za vseevropsko akcijo ozaveščanja o okoljski politiki EU, ozaveščanju o perečih podnebnih in okoljskih temah.

V torek 6. junija, ob 12. uri, prirejajo dve spletni predavanji

Prvo, ki bo v angleškem jeziku, bo vodil koordinator projekta SCORE, dr. Salem Gharbia iz ATU (Atlantic Technological University, Irska). Drugo predavanje, ki bo v slovenskem jeziku, bosta izvedla sodelavca Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper, dr. Peter Kumer in Erik Kralj.

Prijavite se lahko na tej povezavi.

V sredo 7. junija, ob 12. uri, irski partnerji projekta SCORE (University College Dublin) prirejajo spletno delavnico v igri Minecraft. Ta je v prvi vrsti namenjena otrokom, a so k sodelovanju vabljeni vsi, ki se želijo v virtualnem okolju preizkusiti v skupinskem reševanju problemov, povezanih s podnebnimi spremembami.

Prijave zbirajo na tej povezavi.

V zadnjem tednu junija načrtujejo tematsko povezan dogodek, ki bo potekal v Piranu. Izvesti nameravajo fokusno skupino za lokalne deležnike, na temo trajnostne mobilnosti v Piranu. Fokusni skupini bo sledil krajši sprehod po Piranu in ogled najbolj perečih lokacij, kjer so potrebne izboljšave v smeri trajnostne, varne in dostopne mobilnosti. Točni datum in ura ter podatki o lokaciji sledijo v kratkem.