VELIK USPEH PEDAGOŠKE FAKULTETE IN ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI: Več vpisnih mest za programa Razredni pouk in Predšolska vzgoja v italijanskem jeziku

Koper

Italijanska narodna skupnost v Sloveniji je v zvezi s pravicami na področju vzgoje in izobraževanja dosegla velik uspeh – za študijski smeri Predšolske vzgoje in Razrednega pouka, ki se na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) izvajata tudi prilagojeno za vrtce in šole z italijanskim učnim jezikom, se je s strani države uredilo financiranje in začel postopek pridobivanja statusa nacionalnega pomena. S svojim soglasjem z dne 23. julija je tako Vlada Republike Slovenije omogočila povečanje vpisnih mest na navedenih študijskih smereh in kandidatom omogočila vpis v drugem prijavnem roku, ki bo potekal od 20. do 27. avgusta.

Na UP PEF se posebni smeri dodiplomskih študijskih programov prve stopnje Razredni pouk in Predšolska vzgoja, ki sta prilagojeni vzgojno-izobraževalnim zavodom z italijanskim učnim jezikom, izvajata od študijskega leta 2018/2019, leto kasneje pa je poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Felice Žiža v sodelovanju z obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti (CAN) z Vlado RS dosegel ureditev financiranja.

Predsednik CAN Alberto Scheriani: "Študijski smeri predstavljata nadaljevanje šolanja vzgojiteljev, ki se že pet let izvaja na Srednji šoli Pietro Coppo Izola. Prvič od povojnega obdobja pa bomo lahko svoje učitelje usposabljali sami. Za podporo se zahvaljujemo dr. Mari Cotič (dekanja UP PEF), profesoricama dr. Suzani Todorović (koordinatorica študijskih smeri za zavode z italijanskim učnim jezikom na UP PEF) in dr. Nives Zudič Antonič (predstojnica oddelka za italijanistiko na UP FHŠ). Posebna zahvala gre nekdanjemu poslancu italijanske narodne skupnosti Robertu Batelliju, ki je v zadnjem mandatu v parlamentu ustvaril pogoje za ureditev tega področja."

Od leve proti desni: Alberto Scheriani, dr. Suzana Todorović, dr. Mara Cotič, Felice Žiža, dr. Darjo Felda.

Za obe študijski smeri bo skupaj voljo 20 razpisanih mest, zainteresirani kandidati pa se bodo prijavili v drugem prijavnem roku, ki bo preko spletnega portala eVŠ potekal od 20. do 27. avgusta 2021. Diplomanti navedenih smeri se bodo lahko zaposlili tudi v organizacijah, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem v italijanščini. Z navedenim študijem želita tako fakulteta kot italijanska narodna skupnost slediti povpraševanju in prilagoditi vsebine, ki so povezane z vrtci in šolami z italijanskim učnim jezikom.

Dekanja UP PEF dr. Mara Cotič ob ureditvi financiranja: "Letos je prva generacija študentov, ki se je pred tremi leti vpisala na študijsko smer visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, ki je prilagojena za delo v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih z italijanskim učnim jezikom, pred zaključkom študija in pripravlja zaključno delo. Veseli nas, da bomo lahko z naslednjim študijskim letom vpisali novo generacijo študentov, ki bo po diplomiranju nadalje skrbela, da se na našem dvojezičnem območju ohranjata italijanski jezik in kultura ter s tem tudi identiteta pripadnikov italijanske narodne skupnosti."