VELIK PRIMANJKLJAJ PRI UPORABI IKT-JA V ŠOLAH: "Začeti moramo razvijati digitalne tehnologije skozi celotno vertikalo šolskega izobraževanja"

Koper

Otrokom je digitalna tehnologija poležena v zibelko. A kljub temu učitelji opažajo, da so znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki jih učenci potrebujejo za šolsko delo, zelo pomanjkljiva. "Učitelji so zato ob pričetku epidemije morali začeti graditi na osnovah," je dejala gostja zadnje epizode podcasta PEFcast, dr. Andreja Klančar.

Epidemija novega koronavirusa je prinesla velik korak naprej pri uporabi IKT-ja v šolah. "Sprva je bilo veliko težav z vzpostavitvijo komunikacije. Ko smo navezali sitk, je bila vsaka nadaljnja težava majhna. Problem je bil pri tistih otrocih, kjer ni bilo mogoče vzpostaviti stika," je v novi epizodi podcasta Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) povedala dr. Andreja Klančar, učiteljica matematike v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu ter višja predavateljica na področju računalniškega in informacijskega izobraževanja na Pedagoški fakulteti v Kopru. "Ko smo se vrnili z dela na daljavo, se je opazil odpor učencev pri uporabi tehnologije, zato smo šli korak nazaj, k uporabi klasičnih pristopov. Zdaj, ko smo se vrnili v običajen tempo, je kombinacija obojega odlična," je še dejala gostja.

Vseeno je opaziti velik primanjkljaj pri uporabi IKT-ja v šolah. "Zato moramo začeti razvijati digitalne tehnologije skozi celotno vertikalo šolskega izobraževanja in tudi vključevati vsebine računalništva ter informatike. O tem zdaj veliko govorimo in delamo, a čakamo na izvedbo v praksi," še pravi dr. Klančar, ki bo za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF v februarju in marcu pripravila delavnice 'Sodelovalno učenje in reševanje problemov ob podpori IKT pri matematiki', ki jih sofinancira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kako se lahko sodelovalno učimo s pomočjo IKT-ja in kako lahko z njegovo pomočjo rešujemo probleme, konkretno matematične, in katera so tista orodja, s katerimi lahko spremljamo lasten napredek učenja? Kako IKT vključiti v pouk in kakšne so še prednosti in slabosti tovrstnega dela? Vse to v novi epizodi PEFcasta.