VAS ZANIMA NAKUP 85 KVADRATOV NA KOPRSKI OGRLICI? Primorski inkubator prodaja prostore za pisarniško dejavnost

Koper

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) prodaja pisarniški poslovni prostor na koprski Ogrlici. Izklicna cena na javni dražbi je 75.000 evrov. Ponudbe sprejemajo do 9. junija 2020.

Poslovni prostor v velikosti 84,19 kvadratnih metrov je namenjen pisarniški dejavnosti vključno s predavalnico, shrambo, sanitarijami in manjšimi tehničnimi prostori. Na javni dražbi bo naprodaj po izklicni ceni 75.000 evrov.

Varščina znaša 10.000 evrov in jo je potrebno plačati do 9. junija 2020 do polnoči. Kupcu se bo varščina štela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v 30 dneh po opravljeni javni dražbi. Tistim, ki bodo varščino vplačali, a ne bodo pristopili k javni dražbi, varščina ne bo vrnjena. Prav tako ne bo vrnjena v primeru, če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe o nakupu ali ne plača kupnine.

Kupnino za poslovni prostor, ki bo prodan po načelu videno – kupljeno, je potrebno poravnati v 15 dneh podsklenitvi pogodbe. Morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

V primeru, da dražitelji ostanejo pri izklicni ceni in nihče ne bo licitiral, sme organizator dražbe sam izbrati dražitelja, s katerim bo sklenil kupo-prodajno pogodbo. Neizbranim se varščina vrne.

Na nepremičnini je vknjižena hipoteka, terjatev v višini 80.000 evrov. Obstaja predkupna pravica.

Ponudbe sprejemajo na elektronskem naslovu info@uip.si do 9. junija 2020.