V ZD KOPER ODPRTA INFOTOČKA PORTAL-IRIS: Nahaja se v Enoti Center

Koper

Z novim letom so v Zdravstvenemu domu Koper (ZD Koper), Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper odprli infotočko Portal-Iris, ki deluje od ponedeljka do petka, med 7.30 do 14.30 v pritličju.

V ZD Koper so se odločili, da nadomestijo e-naročanje z naročanjem preko Portala predvsem zaradi zaščite posebej občutljivih osebnih podatkov. Obenem pa je omogočeno tudi pošiljanje listin, na primer izvidov. Registracija na Portal Iris se lahko uredi direktno na samem Portalu v primeru, da ima pacient certifikat Sigenca ali SI-PASS, ali pa z obiskom v ambulanti, kjer pacientu vse tudi razložijo.

Pacienti se preko Portala lahko naročijo na pregled, naročijo recepte za kronične bolezni, naročilnice za medicinskotehnične pripomočke, potrdila za vračilo potnih stroškov. Podatki se preko Portala vnesejo direktno v e-karton. Za otroke lahko pridobijo dostop na Portal njihovi starši.

Ker so ugotovili, da nekateri pacienti niso vešči elektronskega poslovanja, so v ZD Koper uvedli Infotočko Portal – Iris, kjer bodo njihove medicinske sestre pomagale pri registraciji v Portal. Ta točka je v Enoti Center. Pacienti se na preglede lahko še vedno naročijo osebno, po telefonu ali z navadno pošto.