V Posočju nekateri brez elektrike še do jutra

Posočje

Na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Primorske, je trenutno brez oskrbe z električno energijo še 2100 odjemalcev, so sporočili iz družbe. Brez elektrike bodo še do torka v zgornjem delu Breginjskega kota, na Robiču, ponekod na Kobariškem, v zgornjem delu Baške grape ter delu Šentviške planote.

Popoldne je brez elektrike ostalo okoli 11.600 odjemalcev Elektro Primorske. Vse razpoložljive ekipe družbe so na terenu in pred temo jim je uspelo ponovno vzpostaviti napajanje na večini prizadetih območij. Ker pa gre za izjemno zahteven teren, so morali ob temi prekiniti z delom in bodo nadaljevali zjutraj. Posledično bodo ponekod čez noč brez elektrike.

Kot poudarjajo v družbi, so za odpravo napak še vedno angažirane vse njihove razpoložljive ekipe in tudi ekipe Elesa, ki odpravljajo napako na 110 kV daljnovodu med Pivko in Ilirsko Bistrico. Območje Ilirske Bistrice se zasilno napaja iz razdelilne transformatorske postaje Pivka, so pa morali reducirati odjem tovarne Lesonit, pojasnjujejo.

Na Goriškem so se pojavile nove težave na Trnovem in na območju med Ajdovščino in Razdrtim. Na Postojnskem je prišlo do prekinitve napajanja med Postojno in Prestrankom. Na Pivškem in Bistriškem so se podnevi pojavile poškodbe na omrežju na področju Prema in na območju vzhodno od Ilirske Bistrice.

Na Koprskem je prišlo do novega izpada oskrbe med Dekani in Rižano, še navajajo v družbi. Kljub močnemu vetru, težko dostopnemu terenu ter podrtemu drevju so uspeli ponovno vzpostaviti napajanje na večini prizadetih območij.

Zaradi obsežnih poškodb na distribucijskem omrežju bodo brez elektrike čez noč ostali odjemalci zgornjega dela Breginjskega kota, mejnega prehoda Robič, v vaseh Selce, Vrsno in Krn na Kobariškem, prebivalci zgornjega dela Baške grape vključno s Podbrdom, dela Šentviške planote in posamezni odjemalci na nizkonapetostnih omrežjih, še navajajo.