V Mercatorju bodo tožili

Nadzorni svet Mercatorja se je danes seznanil s poročilom glede posameznih poslov družbe med letoma 2007 in 2011, ko je bil na njenem čelu Žiga Debeljak, pri tem pa na podlagi ocene o povzročeni škodi pozval k pripravi odškodninskih tožb zoper odgovorne osebe. Iz nekdanje uprave so v odzivu poudarili, da so ves čas delovali kot dober gospodar.

Nadzorni svet največjega slovenskega trgovca je včeraj obravnaval poročilo oz. strokovni pregled določenih preteklih poslov, ki so bili izvedeni v obdobju od 2007 do 2011, ki ga je po njegovem navodilu pri odvetniški pisarni Zidar Klemenčič naročila sedanja uprava Mercatorja.

Nadzorniki so na podlagi poročila ugotovili, da so podani razlogi za uveljavljanje odškodninske odgovornosti za škodo, povzročeno Mercatorju. Skladno s tem so sprejeli sklep o pripravi odškodninskih tožb zoper odgovorne člane bivše uprave, je razvidno iz objave družbe na spletnih straneh Ljubljanske borze in sporočila za javnost.

Iz bivše uprave, na čelu katere je bil Žiga Debeljak, so se odzvali z besedami, da je celotna uprava ves čas delovala v dobro družbe in kot dober gospodar, z namenom uresničevanja začrtanih poslovnih ciljev.

"Vse poslovne aktivnosti so se izvajale v skladu s postavljeno strategijo poslovanja, ki je bila javna in znana vsem deležnikom. Vse poslovne odločitve so temeljile na ustreznih analizah, izkušnjah in presojah, pri najpomembnejših pa so se za dodatno potrditev poslovno-ekonomske utemeljenosti uporabile tudi analize in presoje zunanjih ekspertov, kot so cenilci nepremičnin, cenilci podjetij, zunanji pravni strokovnjaki itd.," so poudarili.

Družba Mercator je po njihovih besedah edina slovenska borzna družba, ki je ob vseh strateških povezavah pridobila in objavila mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o primernosti ekonomsko-finančnih parametrov transakcij (t.i. fairness opinion), "s čimer je izkazala najvišji standard skrbnosti".