V lekarništvu številne težave, tudi pomanjkanje kadra

Slovenija

Najbolj pereči problemi lekarništva so pomanjkanje kadra, izredno nizko plačilo opravljenih storitev in javna lekarniška mreža ter njena oblika organiziranosti, so danes opozorili v Sindikatu farmacevtov Slovenije Sifarm. Kot so poudarili v sindikatu, so magistri farmacije najbolj deficitaren poklic v slovenskem zdravstvu.

Na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o številu farmacevtov Sifarm ugotavlja, da dosegamo le 42,5 odstotka evropskega povprečja števila farmacevtov na 100.000 prebivalcev. Obenem pa je ZZZS leta 2009 po navedbah sindikata dejansko kot farmacevte priznaval le 65,3 odstotka vseh zaposlenih magistrov farmacije. Ta delež pa vztrajno pada, dodajajo.

Trditev, da so farmacevti v lekarnah močno obremenjeni, po mnenju sindikata dokazuje tudi podatek, da magister farmacije pri nas na leto obdela več kot 25.000 receptov, evropsko povprečje pa znaša okoli 12.000 receptov letno.

 

Sistem financiranja lekarniške dejavnosti pa poleg že omenjenih dejstev magistre farmacije še dodatno sili, da opravljajo manj zahtevne storitve, namesto storitve za katere so najustreznejši strokovnjaki. Pri tem v sindikatu poudarjajo, da prav ZZZS lekarniškemu farmacevtu nalaga vedno več administrativnih del in ga s tem tako obremenjuje, da farmacevt nima več časa opravljati svojega temeljnega poslanstva, torej svetovanja bolniku o pravilni in varni rabi zdravil.

Obenem sindikat navaja, da neustrezno plačevanje javne lekarniške službe že nekaj let pomeni veliko težavo za poslovanje javnih zavodov. Dodaten problem pri upravljanju javnih lekarniških zavodov je po mnenju sindikata tudi prevladujoč vpliv ustanoviteljev na spodbujanje prelivanja zdravstvenih sredstev v drugo namene. Poleg tega pa težavo predstavlja tudi nedefinirana mreža lekarniške dejavnosti, meni sindikat.

Sindikat opozarja tudi na pritiske določenih zavodov po ustanavljanju svojih enot zunaj območja primarne občine, kar je po njihovem mnenju v nasprotju s predpisi in uveljavljeno prakso. Z vsem naštetim pa se postavlja resna grožnja za obstoj in razvoj lekarniške dejavnosti, so sklenili v Sifarmu.

Člani sindikata bodo o stanju v lekarništvu sicer spregovorili danes popoldne na srečanju v Ljubljani.

Protestnik |  08 .10. 2013 ob  14: 38
29.10 bo protest tudi v Kopru ob 16:00 Titov Trg
https://www.facebook.com/events/559648407423664/?ref_dashboard_filter=calendar