V KOPRSKEM PRAVNEM CENTRU REŠILI ŽE 4000. PRIMER: Največkrat pomagali na področju družinskega prava

Koper

Pravni center za varstvo človekovih pravic iz Kopra vse od ustanovitve leta 2013 nudi brezplačno pravno pomoč. Med prosilci za pomoč je največ brezposelnih in upokojencev, pravniki centra pa so največkrat obravnavali primere s področja družinskega prava, nekoliko manj pa je bilo primerov s področja upravnega in socialnega prava.

V sklopu brezplačnega pravnega svetovanja na območju posameznih občin pravniki centra vsako leto pomagajo osebam, ki se v gmoti predpisov, odločb in pravnih pisanj težko znajdejo. Na centru ne izvajajo odvetniških storitev in ne zastopajo uporabnikov pred sodišči, ampak nudijo osnovne razlage pojmov ter vodijo uporabnika pri postopkih pred upravnimi organi na način, da se zadeva čim hitreje razreši v korist uporabnika, so zapisali v pravnem centru.

Trenutno center svoje storitve ob sofinanciranju Mestne občine Koper nudi dvakrat tedensko, v prihodnje pa si želijo ponovno pomagati občanom tudi na območju Pirana, saj trenutno uporabniki s prebivališčem v Piranu nimajo enostavnega dostopa do pravnika. Pravno svetovanje opravljajo tako osebno v pisarni kot tudi prek telefonskega pogovora in prek elektronske pošte. Prednjači sicer osebno svetovanje v prostorih pisarne, kamor uporabniki pridejo na posvet po predhodnem telefonskem naročilu ob ponedeljkih in torkih. Krajše zadeve in enostavna vprašanja se rešujejo tudi prek telefona.

Prav te dni so pravniki centra rešili štiritisoči primer. Med prosilci za brezplačno pravno svetovanje največji delež predstavljajo brezposelni in upokojenci, in sicer več kot dve tretjini vseh prosilcev. Najmanj pa je študentov, le nekaj več kot tri odstotke. Večinoma so pravniki centra do danes obravnavali primere s področja družinskega prava, in sicer dobrih 30 odstotkov. Nekoliko manj, 19 odstotkov, je bilo primerov s področja upravnega prava, 17 odstotkov pa s področja socialnega prava. Sledijo še primeri s področja obligacijskega, stvarnega, delovnega ter izvršilnega prava.

Največ zadev s področja družinskega prava je povezanih z ureditvijo razmerij po prenehanju zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti. Nemalokrat se pri družinskopravnih razmerjih pojavlja družinsko nasilje ali zgolj spori med bivšima partnerjema. Na centru se sicer zavzemajo za dvig pravne kulture v lokalnem okolju in s tem namenom izvajajo preventivne aktivnosti v boju proti družinskemu nasilju in trgovini z ljudmi.

V sklopu projektnega dela vodja centra vzporedno izvaja tudi mentorstvo mladih pravnikov ter študentov prava iz Slovenije in tujine, ki si želijo v poletnih mesecih pridobiti izkušnje pri delu na področju človekovih pravic in nevladništva. V prihodnosti na centru upajo na pridobitev sredstev za omogočanje mobilne pravne pomoči, da bi lahko nepokretne in starejše osebe uporabnike obiskali na domu.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija