V IZOLI SVETNIKI SPREJELI PRORAČUN: Prvič bo namenjen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občani

Izola

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. izredni seji sprejel proračun za leto 2020, v drugi obravnavi pa potrdil predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.

V prvem delu seje je občinski svet sprejel predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva 25,8 milijona prihodkov in 26,7 milijona odhodkov. Kar 10,3 milijona evrov oz. skoraj 40 odstotkov proračuna je namenjenih investicijam. Med prioritetnimi projekti v predlogu proračuna za leto 2020 je dokončanje opremljanja vzhodnega območja industrijske cone v Izoli, komunalno opremljanje Šareda, gradnja novih in ureditev obstoječih kolesarskih stez, ureditev kolesarske poti in javne razsvetljave na nekdanji obalni cesti, nadaljevanje izgradnje Južne ceste, izgradnja ribiške infrastrukture, umestitev štirih novih zadrževalnikov vode, nadaljevanje obnove palače Besenghi degli Ughi, v zaledju pa bo zgrajena garaža za potrebe gasilskega doma v Kortah.

Del prostih proračunskih sredstev bo po principu participatornosti v letu 2020 dodeljen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občanke in občani prek svetov krajevnih skupnosti, kar se bo v občini Izola zgodilo prvič. Participatorni del proračuna za leto 2020 je razdeljen na dva dela, za zaledje in mesto, saj imata zelo različne potrebe. Za izvedbo teh projektov je namenjenih po 40.000 evrov za vsako območje.

Občina Izola je kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. V nadaljevanju je Občinski svet soglasno pooblastili župana za podpis izjave za vzpostavitev strateškega okvira za kulturo v občinah  Piran, Izola, Koper in Ankaran, ki se bo izvajala ne glede na uspešnost kandidature za EPK ter potrdil kandidaturno knjigo Piran-Pirano 4 Istria 2025. Izjava in kandidaturna knjiga sta eden izmed pogojev za uspešno prijavo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025

V drugem branju so svetniki sprejeli tudi spremenjen in dopolnjen odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Z reorganizacijo se smiselno pripojijo službe z enim ali dvema zaposlenima k obstoječim uradom, s čimer bodo urejena nadomeščanja ob odsotnosti zaposlenih znotraj številčnejših uradov in služb.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija