V IZOLI NOVI ZABOJNIKI ZA RABLJENA OBLAČILA, OBUTEV IN HIŠNI TEKSTIL: Ne zavrzite, naj dobijo nove lastnike!

Izola

Komunala Izola je v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje na območju občine Izola postavila dodatne tri zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila. Zabojniki so postavljeni ob obstoječih ekoloških otokih na lokacijah: v Ulici oktobrske revolucije - pri transformatorski postaji, na Trgu Svetega Mavra in Kosovelovi ulici - za črpališčem Izola. Na lokaciji Dantejeve ulice (pri baru Oljka) pa je bil zamenjan poškodovan zabojnik.

 

Umestitev dodatnih zabojnikov za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila je bil cilj, zastavljen skupaj s podjetjem Laky sortiranje, partnerjem Komunale Izola v projektu Uporabni odpadki – prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način, v sklopu katerega so v letošnjem letu v mestnem jedru odprli novo enoto Centra uporabnih predmetov (CUP), kjer se odsluženi, a še uporabni predmeti izmenjujejo in predelujejo. Omenjeni projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S postavitvijo zbiralnikov želijo v Komunali Izola občanom približati možnost ustrezne oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila, ki predstavljajo eno izmed perečih okoljskih problematik.

Pomembno je, da se kot potrošniki naučimo svoja odslužena oblačila ustrezno razvrščati, saj tako zmanjšamo negativni vpliv na okolje. V vrečkah oddana, oprana in zložena oblačila bodo lahko nekomu služila še naprej. Poškodovana in dotrajana oblačila so zgolj odpadek in se odlagajo v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Komunala Izola ima zbiralnike za tekstil postavljene tudi na drugih sedmih lokacijah. Te so v ulici Proletarskih brigad, Ulici IX. korpusa, Dantejevi ulici, ulici Zvonimira Miloša, v Kortah ob zadružnem domu, na avtobusni postaji na Maliji in na Šaredu. Občani imajo možnost v te zbiralnike odložiti rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil (rabljena posteljnina, pregrinjala, prešite odeje, brisače, prte, zavese in metrsko blago). V tovrstne zbiralnike  sodijo le čista, oprana in nepoškodovana oblačila, obutev in tekstil.

Še uporabna rabljena oblačila, obutev in tekstil lahko z novimi lastniki ponovno zaživijo. Novi uporabniki so lahko ljudje, ki izbirajo bolj okolju prijazne načine nakupovanja ali socialno šibkejši oz. tisti, ki jih resnično potrebujejo.

Z ločenim zbiranjem rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila spodbujamo osveščenost ljudi in preprečujemo dodatno obremenjevanje okolja.

Deli novico: