V IZOLI NOVA PRELOMNICA: Prva tehnološko napredna podzemna zbiralnica odpadkov na Obali

Izola

Komunala Izola izvaja dela na Cankarjevem drevoredu, kjer bo s poletjem v uporabi prva napredna podzemna zbiralnica odpadkov na Obali, z v celoti vkopanim volumnom zabojnikov. Vse vgrajene zbiralnice bodo opremljene s senzorji za zaznavanje napolnjenosti z odpadki, kar bo omogočalo še bolj natančno načrtovane odvoze odpadkov iz mestnega središča. Slednje pomeni znatno zmanjšano frekvenco odvozov in hkrati občutno nižjo obremenjenost okolja s hrupom. Komunala Izola ima jasno začrtane cilje in stremi k stalnemu napredku na vseh delovnih področjih. Tokrat uvaja nov, tehnološko napreden in visokokakovosten standard ravnanja z odpadki, ki že vzbuja zanimanje tudi v sosednjih komunalnih podjetjih.

S tehnološko naprednimi podzemnimi zbiralnicami odpadkov bo Komunala Izola nadomestila individualne zabojnike za odpadke in manjše ekološke otoke v središču Izole. Ker je nadzemni del zbiralnic nižji od obstoječih zabojnikov, bo njihova uporaba lažja predvsem za starejše, gibalno ovirane osebe in otroke.

Ta sistem za ločeno zbiranje odpadkov bo prispeval k sprostitvi javnih površin in večji prometni varnosti v mestu, predvsem pa bo na sami lokaciji zbiranja odpadkov zagotovil nižjo stopnjo neprijetnih vonjav in višjo raven splošne čistoče. Vizualno privlačen lični videz nadzemnega dela zbiralnic bo obenem še dodatno prispeval k lepšemu izgledu mesta.

 Klasični zabojniki za odpadke bodo postopno odstranjeni iz starega mestnega jedra do leta 2025.

Prva napredna podzemna zbiralnica odpadkov v Izoli bo sestavljena iz petih podzemni zabojnikov za zbiranje papirja in kartonske embalaže, mešane embalaže, steklene embalaže, bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo v celoti vgrajeni pod nivo terena. Namenjena bo okvirno 200 uporabnikom stanujočih na delu Cankarjevega drevoreda ter delu Kosovelove in Plenčičeve ulice. Dostop do mesta za odlaganje odpadkov bo urejen po pločnikih in pešpoteh. 

Sledili bosta še dve tovrstni napredni podzemni zbiralnici, in sicer na Velikem trgu ter na korenu ribiškega pomola (slednja bo vzpostavljena v sklopu obnove občinskega pristanišča).

Drugačen pristop zbiranja in odvoza odpadkov bo prispeval k opazno večji urejenosti mesta in dodatnemu dvigu kakovosti bivanja v občini

Pred uvedbo drugačnega načina odlaganja odpadkov bodo uporabniki prejeli vse potrebne informacije. Prve mesece bo uporaba podzemnih zbiralnic prosta. Naknadno bodo tehnološko nadgrajene tako, da bo uporaba mogoča le s posebno pristopno kartico, ki jo bo prejelo posamezno gospodinjstvo.

Podzemne zbiralnice odpadkov veljajo za sodobno in učinkovito metodo ravnanja z odpadki. Z njimi se kakovost komunalnih storitev še nadgrajuje. Hkrati se izolsko javno podjetje še bolj približuje uporabnikom in skupaj z njimi krepi odgovoren odnos do narave in okolja v katerem živimo. V podjetju so prepričani, da bodo uporabniki podzemne zbiralnice sprejeli z največjim zadovoljstvom.