V IZOLI BODO PODELILI KLJUČE NEPROFITNIH STANOVANJ: Novi najemniki znani v ponedeljek

Izola

V ponedeljek, 30. decembra, bo v E-Uradnih objavah Občine Izola objavljena prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Izola.

Komunala Izola je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola 3. junija letos objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28. junij 2019. V razpisnem roku je prispelo 256 vlog. Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v občini Izola, premoženjsko stanje, previsoki dohodki) in 18 vlog iz naslova nepopolno oddanih vlog, ki jih prosilci kljub pozivu za dopolnitev niso dopolnili. Na listo potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214 prosilcem so bile izdane odločbe zoper katere so imeli možnost pritožbe. V pritožbenem roku sona Komunali Izola prejeli tri pritožbe, ki so bile s strani drugostopenjskega organa (župana Občine Izola) zavrnjene kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki bo tudi uradno objavljena v ponedeljek.

Po objavi prednostne liste bodo na razpisu uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja, sledila bo sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.

V prvi fazi bo na podlagi prednostne liste razdeljenih 13 stanovanj, v naslednjih mesecih pa še najmanj osem stanovanj, ki so trenutno v izgradnji, in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 se načrtuje še dodatna ureditev štirih stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih stanovanj na Cegnarjevi ulici.