V ANKARANU SPREJELI PRORAČUN ZA PRIHODNJE LETO: Čemu bodo namenili največ denarja?

Ankaran

V začetku meseca nas je zanimalo, koliko bodo težki proračuni obalnih občin, a so nam takrat z ankaranske občine odgovorili, da pred sejo občinskega sveta podrobnosti ne morejo razkriti. Včeraj pa so svetniki sprejeli odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2020, ki torej odkriva številke in posamezne postavke. Za redno delovanje in izvajanje vseh zakonskih nalog občine je namenjeno 8.164.681 evrov občinskih prihodkov, proračun pa predvideva celotne prihodke v višini 18.084.418 evrov, pri čemer največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki, in sicer 9.919.736 evrov ali 54,9 odstotka.

Občina Ankaran je svoj načrt dela za leto 2020 oblikovala na več delavnicah, v katerih so poleg predstavnikov odborov in komisij občinskega sveta sodelovali tudi vabljeni prebivalci in predstavniki različnih ankaranskih društev. Letos je občina prejela 86 novih pobud v okviru participatornega proračuna.

Med ključne projekte leta 2020 sodijo sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN) kot temeljnega prostorskega dokumenta, pred tem je predvidena izvedba dodatne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN. Nadaljuje se projekt izgradnje pokopališča Ankaran, v okviru katerega je predvidena izdelava projektne dokumentacije za pokopališče ter že izvedba rušitve obstoječih objektov. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za obnovo osrednjega trga v centru Ankarana kot tudi izvedba javnega natečaja za izbiro najprimernejše idejne rešitve za ureditev širšega območja Sv. Katarina.

Predvidoma se bo v letu 2020 pričela izvedba kanalizacij v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran (aglomeracija Hrvatini) in komunalno opremljanje območja Dolgih njiv. Predvidena so sredstva za ureditev in vzdrževanje javnega otroškega igrišča v Hrastovem gaju ter za pripravo dokumentacije za dodatno ureditev otroškega igrišča z igrali pri Domu družbenih dejavnosti. Poleg tega je v pripravi tudi projektna dokumentacija za izgradnjo nove šolske telovadnice.

Občina Ankaran bo nadaljevala z izvajanjem programa zamenjave zemljišč med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, z letom 2020 pa namerava zaključiti projekt vzpostavitve občinske uprave Občine Ankaran. V letu 2020 bodo vzpostavljeni novi stalni prostori turistično-informacijskega centra (TIC).

Na področju družbenih dejavnosti bo ponovno izveden javni razpis za sofinanciranje društev, prvič pa bo pripravljen Letni program športa kot podlaga za javni razpis za sofinanciranje športa v letu 2020 in hkrati celostni pregled vseh sredstev, ki jih Občina Ankaran namenja športu. Dodatno bo okrepljena skrb za starejše; dodatna sredstva so namenjena aktivnostim občinskega programa Skrb za starejše, in sicer z vzpostavitvijo centra dnevnih aktivnosti, družabništva in obiskov na domu. Nadaljujejo se aktivnosti na projektu Občina po meri invalidov, krepila se bo mreža prostovoljstva, omogočeno bo kontinuirano delovanje dnevnega centra za mladostnike Petka in psihosocialne pomoči za otroke in odrasle v okviru delovanja Centra za psihosocialno pomoč.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija