UREJANJE PARKIRNEGA REŽIMA V OLMU JABOLKO SPORA: Zbor prebivalcev bi imel parkiranje brezplačno

Koper

Nekateri stanovalci dela Dolinske ceste in Ulice generala Levičnika so se organizirali v Zbor prebivalcev Olmo, saj so prepričani, da ureditev parkirnega režima, kakršnega si je zamislila Mestna občina Koper (MOK), ne bo pripomogel k rešitvi problema, ki je predvsem premalo parkirnih mest. Zato se jim cena abonmaja v višini 36 evrov letno zdi previsoka. Zadeva se vleče od oktobra lani.

Dolinska cesta

Na predstavitvi ureditve parkirnega režima v Olmu oktobra lani so stanovalci podali številne pripombe. Med drugim so izrazili željo, da se pristojni osredotočijo predvsem na zagotovitev dodatnih parkirnih mest. Za Ulico generala Levičnika so predlagali sistem ribje kosti, da se stavba na naslovu Dolinska 58a (Gerontološki center Koper) izključi iz parkirnega režima in še bi lahko naštevali.

KS Olmo-Prisoje je novembra lani, na osnovi predlogov stanovalcev, MOK poslala predlog o parkirnem režimu, v katerem so predlagali, da se uvedejo dovolilnice po ceni 15,18 evra, ki bodo veljale dve leti. Nadalje so predlagali, da ima vsaka ulico svojo cono, namesto da je vse skupaj ena cona. Da se uredi dovolilnico za sorodnike stanovalcev, da je prvi dve uri parkiranje brezplačno, vsaka naslednja ura pa se plača po ceni 50 centov.

Ulica generala Levičnika

Za večdnevne obiske sorodnikov so predlagali ureditev posebnih dovolilnic, pa tudi tridnevne ali tedenske abonamje in postavitev zapornic. Predlagali so še, da se poveča število parkirnih mest v garažni hiši v Prisojah, uredi parkirišče na Cesti na Markovec, parkirišče na Oljčni poti, prostor pred nekdanjo restavracijo Eden, parkirišče v Ulici Istrskega odreda (makadam, dom za ostarele, vhod Hidria), makadamsko parkirišče med podjetjem Hidria in trgovino Hofer, na Dolinski cesti pa naj se uredita parkirišči, ki ju uporablja Obalni dom upokojencev in Gerontološki center. Uredijo naj se tudi parkirišča za invalide, ker da jih je preveč.

Januarja letos je Zbor prebivalcev Olmo poslal dopis MOK in KS Olmo-Prisoje, v katerem navajajo, da se v predlogu, ki ga je krajevna skupnost poslala MOK, niso upoštevala "bistvena sporočila in mnenja krajanov". Dodali so, da je potrebno izdelati konkretno analizo stanja in jo predstaviti krajanom, predlog pa se MOK pošlje šele, ko je usklajen s prebivalci.

Da je potrebno zagotoviti dovolj parkirnih mest in da je parkiranje za stanovalce ter obiskovalce brezplačno, so zapisali. Postavitvi zapornic pa, da nasprotujejo. "Dokler se problematika in nestrinjanje prebivalcev Olma ne reši" zahtevajo, da parkirni režim ostane enak kot do sedaj, predlog o parkirnem režimu, ki je bil sprejet novembra lani, pa se prekliče.

Za več pojasnil smo se obrnili na KS Olmo-Prisoje in MOK.

Kot pojasnjuje MOK, so se za ceno abonmaja 36 evrov letno odločili "izključno na podlagi trenutnih stroškov vzdrževanja obstoječih parkirnih površin in ne na podlagi cen novih investicij, kot je nadgradnja parkirne hiše v Prisojah, za katero bo občina približno dva milijona evrov zagotovila iz proračuna, občani pa jo bodo lahko uporabljali v okviru abonmaja".

"Vsaka stanovanjska enota bo imela možnost nakupa dveh abonmajev, ki bodo vezani na registrsko tablico," dodajajo. Glede predlogov, kot so nalepke za vozila stanovalcev in preureditev Ulice generala Levičnika v enosmerno, na MOK odgovarjajo, da so vse prejete predloge obravnavali in nekatere izmed njih upoštevali. "Ker omenjena predloga ne bi učinkovito prispevala k razbremenitvi mirujočega prometa na tem območju, ju nismo sprejeli," odgovarjajo.

Prav tako je bil podan predlog, da se postavijo zapornice in uvede video nadzor, ker naj bi bili pogosti vlomi v vozila na tem območju. A na MOK pravijo, da je "v skladu z aktualno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov vzpostavitev video nadzora na javnih površinah, tudi na parkiriščih, v upravljanju Marjetice, zelo omejena in dovoljena le za specifične namene, ko je, denimo, ogroženo življenje ljudi ali kot gre za varovanje tajnih podatkov in varovanje oseb".

"Prometna ureditev na območju Prisoj ni primerljiva s posebnim prometnim režimom v starem mestnem jedru, ki ga ureja Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper. Zaradi prostorskih, arhitekturnih, infrastrukturnih in drugih omejitev za zavarovanje kulturne dediščine mesta prometnega režima na tem območju ni mogoče urejevati z uvedbo abonmajev, ampak zgolj z izdajo omejenega števila posebnih dovolilnic," razlagajo na MOK.

V poskusni fazi bo območje KS Olmo-Prisoje razdeljeno na pet parkirnih con: ena bo veljala za Prisoje, druga za Dolinsko cesto, tretja za Ulico Generala Levičnika, četrto za Oljčno pot in peto za Ulico Istrskega odreda. Ob koncu poskusnega obdobja se bomo znova sešli s krajankami in krajani in pretehtali, ali je smiselno ohraniti več con ali zgolj eno.

Ob tem poudarjajo, da so Olmo-Prisoje prvo izven mestno območje, kjer želijo parkiranje urediti na pobudo krajanov, vendar bodo to storili le v sodelovanju s krajani in krajevno skupnostjo, zato so tudi sklicali več sestankov s krajani, kjer so predstavili predviden parkirni režim.

Gradnja parkirišča na Ulici Istrskega odreda

"Na sestankih nismo zaznali očitnega nasprotovanja našim predlogom, ampak zgolj pomisleke, ali bodo predvideni ukrepi zares učinkoviti. Pomisleke imajo predvsem krajani z območij krajevne skupnosti, kjer se s parkirnimi težavami ne soočajo v takšni meri kot v Prisojah. Na nobenem sestanku ni bila večina prisotnih proti uvedbi poskusnega obdobja. Na drugem in tretjem sestanku sta bili proti le po dve osebi," dodajajo na MOK.

Začetek trimesečnega poskusnega obdobja so prestavili na september oziroma na obdobje po zaključku izgradnje novega parkirišča s sto parkirnimi mesti ob novem domu za upokojence v Olmu. "Na območju KS Olmo - Prisoje ni več prostorskih zmožnosti za nova javna parkirišča, saj je občina že zgradila parkirna mesta na vseh možnih lokacijah v občinski lasti, parkirišča za invalide pa sledijo standardom," zaključujejo.

Odgovorov na novinarska vprašanja s strani KS Olmo-Prisoje do danes nismo prejeli.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija