Urbani vrtički še pod vprašajem

Goriška

V Novi Gorici naj bi zaradi splošne krize obstajalo vse več občanov, ki bi si želeli na nezazidanih stavbnih zemljiščih urediti vrtove, da bi se lahko vsaj delno samooskrbovali s hrano. Vendar se stvari tik pred začetkom vrtičkarske sezone zapletajo. Mestna občina Nova Gorica namreč še ni sprejela odloka, ki bi urejal oddajanje nezazidanih zemljišč.

O tem, da bi nezazidana stavba zemljišča oddajali v najem za vrtove, v Novi Gorici sicer razmišljajo že več časa, vendar pobuda več kot do priprave odloka o urejanju urbanih vrtov še ni prišla. Sprejetje odloka pa je nujno, saj se lahko šele na podlagi odloka pričnejo pripravljati pravilniki, ki bi določali najem parcel namenjenih za vrtičke. Toda po drugem branju odloka na včerajšnji seji novogoriškega sveta do odločanja o njem ni prišlo. Pojavile so se številne pripombe in amandmaji svetnikov,  zato so sklenili,  da bodo o odloku odločali na prihodnji seji, 23. januarja.

Nekateri svetniki so ogorčeni, da občinska uprava dobre ideje ne zna spraviti na papir. Najbolj jih je pri včerajšnji obravnavi odloka motilo to, da občina razmišlja o stroških in najemninah parcel, kar je po njihovem mnenju absurdno, saj bi bili vrtovi v prvi vrsti socialni korektiv, ne pa tržna dejavnost občine. Po besedah svetnikov bi se občina morala najemnikom vrtov celo zahvaliti, da skrbijo za urejenost mesta, ne pa jih omejevati z birokracijo.

Deli novico: