Upravno sodišče pritrdilo ATVP glede novogoriške komunale

Goriška

Upravno sodišče je zavrglo tožbo Nikolausa Requata z Dunaja zoper odločbo ATVP, s katero je ta Requatu in Salonitu Anhovo prepovedal uresničevanje glasovalnih pravic v Komunali Nova Gorica. Salonit mora tako za Komunalo ali objaviti prevzemno ponudbo ali pa v njej skupaj z Requatom znižati lastniški delež, so sporočili iz ATVP.

primeru tožbe zoper njeno odločbo v zadevi doseganja prevzemnega praga in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic v družbi Komunala Nova Gorica, ki jo je izdala oktobra lani. V njej je ugotovila, da je sta Salonit Anhovo in Requatu kršila določbe zakona o prevzemih.

Salonit ima v Komunali Nova Gorica 32,94-odstotni delež, Requat 12,57-odstotnega, torej v tej družbi skupaj obvladujeta 45,51-odstotni delež.

Druga največja delničarka Komunale, Mestna občina Nova Gorica, je skupaj z ostalimi petimi občinami na Goriškem leta 2012 na novogoriško sodišče vložila tožbo na ničnost sprejetih sklepov na skupščini delničarjev zaradi povezanega delovanja družb.

Deli novico: