Upokojeni samostojni podjetniki bodo morali izbrati

Samostojni podjetniki, ki so že upokojeni, a še vedno delajo, se morajo do konca leta odločiti bodisi za status upokojenca bodisi za status zavarovanca. Tako morajo zapreti s. p. ali pa se znova vključiti v zavarovanje. Sočasni status zavarovanca in upokojenca razen izjemoma namreč ni dopusten, pojasnjuje ministrstvo za delo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da že prejšnji pokojninski zakon ni dopuščal hkratnega prejemanja pokojnine in dohodka iz samostojne dejavnosti. A za nekatere samostojne podjetnike so po prejšnjem zakonu veljale izjeme. Po reformi, ki je stopila v veljavo z letošnjim letom, pa teh izjem ni več.

"Zakonodaja pri tem sledi načelu, da morajo biti vse oblike dela enako vrednotene in da mora biti vsak, ki opravlja kakšno delo oziroma zanj prejema dohodek, zavarovan in plačevati prispevke," so poudarili na ministrstvu.

Posameznik po opozorilu ministrstva ne more biti upokojenec in prejemati pokojnino ter biti hkrati zaposlen, imeti s. p. ali opravljati poslovodno funkcijo v gospodarski družbi. Kdor se želi upokojiti, mora tako najprej izgubiti status zavarovanca. V nasprotnem primeru se po pokojninski zakonodaji šteje kot oseba, sposobna za delo, pri kateri zavarovalni primer, v tem primeru starost, ni nastopil, poudarjajo na ministrstvu.

Če podjetnik ne bo uredil statusa, bo ob pokojnino

V skladu s 406. členom novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju mora tako upokojenec, ki je ob uveljavitvi zakona 1. januarja letos opravljal delo ali dejavnost, na podlagi katere bi bil znova lahko opredeljen kot delavec v delovnem razmerju, samozaposlena oseba ali družbenik, najpozneje v enem letu od uveljavitve zakona, torej do 31. decembra, uskladiti svoj status z določbami novega zakona, ki urejajo vnovični vstop v zavarovanje. S tem mu bo pravica do pokojnine mirovala.

Upokojencem, ki ne bodo uskladili svojega statusa, bodo od prvega dne naslednjega meseca po preteku roka prenehali izplačevati pokojnino, pokojninski zavod pa bo po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 naprej.

Sočasni status zavarovanca in uživalca pokojnine tako ni dopusten, predvidena pa je izjema, če zavarovanec dela oziroma opravlja dejavnost v sorazmernem delu polnega delovnega oz. zavarovalnega časa. Če bi upokojenec želel obdržati s. p. in kljub temu delno zapustiti trg dela, torej lahko uveljavi pravico do delne pokojnine. Delna pokojnina je namreč mogoča kljub ohranitvi statusa s. p., navaja ministrstvo.

Deli novico:

Pika |  09 .11. 2013 ob  12: 16
@geđo, si prebral tudi zadnji odstavek članka?? Isto bo kot do sedaj.......kar se nelojalne konkurence tiče!!!! """Sočasni status zavarovanca in uživalca pokojnine tako ni dopusten, predvidena pa je izjema, če zavarovanec dela oziroma opravlja dejavnost v sorazmernem delu polnega delovnega oz. zavarovalnega časa. Če bi upokojenec želel obdržati s. p. in kljub temu delno zapustiti trg dela, torej lahko uveljavi pravico do delne pokojnine. Delna pokojnina je namreč mogoča kljub ohranitvi statusa s. p., navaja ministrstvo."""
geđo |  09 .11. 2013 ob  10: 54
Hvala bogu.
Nič nimam proti upokojencem. A resnično postajajo določeni upokojenci problem, ker v določenih strokah predstavljajo hudo nelojalno konkurenco. Nekateri od njih iz samega dolgčasa pač delajo tisto, kar so delali celo življenje (in to je razumljivo), problem pa je, ker od tega ne rabijo več živeti, zato so pripravljeni delo narediti praktično zastonj. Kar pa seveda ni korektno in spodkopava že tako majav red v stroki in poslu, ki ga skoraj ni več.
To je samo še en kamenček v mozaiku te zafurane države, ki jo je treba zresetirat.