UNIVERZA NA PRIMORSKEM ZAPOSLUJE: Išče šest svojih diplomantov za novo Alumni pisarno

Koper

Univerza na Primorskem (UP) vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. januarja 2023 do 30. junija 2025, za polni delovni čas. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

ALUMNI PISARNA UP

Alumni pisarna UP, ki se vzpostavlja znotraj enega od treh pilotnih projektov GDI UP - tj. Vključujoča UP bo predstavljala osrednjo točko sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti. Prav tako bo skrbela za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze

Alumni pisarna UP bo stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju. Medtem ko si je UP že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

- trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),

- odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),

- tehnološkem razvoju (prenos dobrih praks, intelektualna zaščita) in

- razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Za potrebe dela v Alumni pisarni UP iščejo diplomante Univerze na Primorskem, ki želijo delati v ustvarjalnem in stimulirajočem okolju ter pri tem ostajati v stiku z delovnim okoljem.

KOGA IŠČEJO?

Iščejo zelo raznolike profile, diplomante Univerze na Primorskem, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za njihove alumne in širše. Pozicije so odprte tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik bo angleščina.

IDEALEN KANDIDAT/-KA – SE NAJDETE?

Idealni kandidat je zaključil študij na Univerzi na Primorskem in nato del svoje kariere preživel v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, sedaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume, kakšno vlogo bi morala univerza igrati kot gonilec regionalnega razvoja ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela. 

*Strokovni sodelavci bodo izbrani na način, da bo zagotovljeno vsebinsko pokritje vseh študijskih vsebin, ki jih razvija UP.

KAJ PONUJAJO?

- delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,

- strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,

- posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,

- po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,

- neomejeno količino novih izzivov.

Več o prostih delovnih mestih v Alumni pisarni UP si lahko preberete na povezavi.

Postanite del ekipe in v mladem kolektivu soustvarjajte nove oblike sodelovanja v družbi prihodnosti! Naredite prvi korak in oddajte vašo prijavo!

ALUMNI UP

Alumni UP predstavlja stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov UP, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja. Članstvo v Alumni UP je največkrat pridobljeno ob diplomiranju, lahko pa tudi kadarkoli kasneje ob izpolnitvi e- pristopne izjave v Alumni UP. Članstvo v združenju je prostovoljno in brezplačno ter prinaša tudi druge številne ugodnosti.

Pretekle aktivnosti si lahko pogledate na: https://www.upr.si/si/up--okolje/alumni-up/.


Projekt GDI UP je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in je del nacionalnega projekta 'Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod'.