UGODNEJŠA REŠITEV: Kako do abonmaja za parkiranje v Portorožu, Strunjanu in Seči?

Piran

V času poletne turistične sezone je večina parkirišč v upravljanju Okolja Piran plačljivih, zato se poveča povpraševanje po abonmajih, ki so ugodnejša rešitev tako za fizične kot tudi za pravne osebe. Pri izdaji abonmajev veljajo določena pravila, ki jih mora Okolje upoštevati kot izvajalec javne službe, upoštevati pa jih morajo tudi uporabniki oziroma prosilci, ki so upravičeni do abonmaja.

Z uveljavitvijo Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je možno urediti izdajo abonmajev le osebno, pri čemer na Okolju vsakič preverijo istovetnost vlagatelja z osebnim dokumentom in s prometnim dovoljenjem za vozilo, za katero želi urediti abonma. Z vpogledom v osebni dokument in prometno dovoljenje se ugotavlja upravičenost do abonmaja.

Posamezni prosilec lahko ureja abonma le za lastno vozilo oziroma za vozilo družinskega člana z izjavo, da njegov avto vozi prosilec. Izdani abonma velja le za eno vozilo, zato izdajajo identifikacijski kartonček le z eno registrsko številko.

Pravila so zelo enostavna. Vsakič morate priti osebno, s seboj imeti osebni dokument in prometno dovoljenje ter počakati nekaj minut, da uslužbenec Okolja preveri upravičenost do abonmaja in izpiše kartonček. Abonma lahko uredite na sedežu podjetja, Arze 1b, med uradnimi urami, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 13.00.

Deli novico: