UGLEDNA MEDNARODNA KONFERENCA UNESCOVE MREŽE: Svetovna dediščina in turistične inovacije v Portorožu

Piran

Pod okriljem UNESCO UNITWIN mreže za kulturo, turizem in razvoj bo v Portorožu med 15. in 20. majem 2022 potekala bienalna 7. mednarodna znanstvena konferenca na temo "Svetovna dediščina in turistične inovacije" v organizaciji članice Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije – Turistica.

Konference se bo udeležilo okoli 150 udeležencev iz vrst mednarodnih strokovnjakov in znanstvenikov, ki so aktivno vključeni v ocenjevanje in raziskovanje turizma na krajih svetovne kulturne dediščine. Med njimi bodo svoje poglede predstavili svetovno priznani strokovnjaki UNESCO-vih organizacij z vseh celin.

V treh dneh konference bodo potekale 3 plenarne razprave, 2 okrogli mizi in 3 tematske sekcije, na katerih bo predstavljenih 128 znanstvenih prispevkov in 188 avtorjev iz 35 držav. Program konference je zasnovan v obliki predstavitev dobrih praks, plenarnih razprav in doktorskih delavnic.

Gre za pomemben dogodek združevanja dediščine in turizma ne le na mednarodnem znanstveno raziskovalnem področju, ampak tudi na področju strateškega razvoja Slovenije, zato bosta konferenco na otvoritvi 16. maja 2022 podprla generalni sekretar UNESCO Slovenija Gašper Hrastelj  in direktorica Slovenske turistične organizacije Ilona Stermecki.

Novi izzivi zahtevajo nova izhodišča, nove strategije in nove rešitve za odpornejši in trajnostni turizem na območjih svetovne dediščine. Na uvodnem plenarnem delu bodo o nujnosti novih pristopov v turizmu spregovorile svetovno priznane strokovnjakinje na področju dediščine, trajnostnega razvoja, digitalnih komunikacij ter obvladovanja podnebnih sprememb, profesorice dr. Maria Gravari-Barbas, dr. Sara Dolničar, dr. Vicky Katsoni in dr. Lučka Kajfež Bogataj.

UP FTŠ TURISTICA je v okviru uglednega mednarodnega dogodka, organizirala  v sodelovanju s partnerji, ki so omogočili, da se konferenca izvaja v živo v Portorožu, delno digitalno na daljavo ter tudi na lokacijah svetovne dediščine v Sloveniji. Udeleženci konference si bodo v okviru spremljevalnih aktivnosti, izvedenih z namenom predstavitve naše kulturne dediščine, poleg Pirana, ogledali tudi Škocjanske jame in novo uvrščene UNESCO-ve lokacije Plečnikove dediščine v Ljubljani.

"Z odzivom na konferenco smo zadovoljni, saj je nad pričakovanji, namreč udeležila se je bo raznolika akademska skupnost iz 35 držav. Veselimo se akademskih razprav ter različnih pogledov na inovativnost, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju turizma na dediščinskih območjih. Pri organizaciji konference se bomo potrudili, da naredimo nepozaben vtis tudi s spremljevalnimi dogodki, predvsem z obiskom UNESCO-vih lokacij v Sloveniji," je poudarila predsednica Organizacijskega odbora konference in koordinatorka aktivnosti Univerze na Primorskem v mreži UNESCO UNITWIN dr. Aleksandra Brezovec.

Rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar je izpostavila: "Izjemnega pomena je, da se prav v okviru naše Univerze na Primorskem odvijajo Unescova prizadevanja za trajnostno povezovanje dediščine in turizma. Poleg nedavno ustanovljene nove Unescove Katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, je zaupana organizacija ugledne mednarodne konference Unescove mreže dodatno priznanje raziskovanju in mednarodnemu akademskemu povezovanju Univerze na Primorskem na tem področju."

MREŽA UNESCO UNITWIN  - "Kultura, turizem, razvoj" je program, ki ga je leta 2002 ustanovila Unescova katedra "Kultura, turizem, razvoj" iz Pariza 1 Panthéon-Sorbonne in jo sestavlja približno 30 univerz po vsem svetu. Mreža predstavlja tesno povezan sistem sodelovanja pri raziskavah, izmenjavah in širjenju znanja med univerzami, odločevalci, nevladnimi organizacijami, civilno družbo in zasebnim sektorjem. Njen glavni cilj je spodbuditi odgovorno in etično vizijo turizma, kot sredstva za trajnostni razvoj ozemelj in krepitev kulturne raznolikosti.