Twitter ključen vir novic za mlade izobražene Američane

Tehnologija

Družabno omrežje Twitter postaja ključen vir novic za mlade odrasle Američane. Kot ugotavlja študija ameriškega raziskovalnega centra Pew, novice na Twitterju v primerjavi z novicami na Facebooku spremljajo predvsem mladi visoko izobraženi posamezniki, ki pogosto uporabljajo mobilne naprave.

Po podatkih raziskovalcev skoraj 16 odstotkov odraslih v ZDA uporablja Twitter, od tega polovica za spremljanje novic, kar pomeni, da novice prek Twitterja spremlja okoli osem odstotkov vseh Američanov.

To je sicer bistveno manj kot slaba tretjina oz. okoli 30 odstotkov Američanov, ki za spremljanje novic uporabljajo Facebook. Vendar pa, kot ugotavljajo raziskovalci, novice na Twitterju spremljajo predvsem mlajši in bolj izobraženi posamezniki, pogosto tudi na mobilnih napravah.

Med posamezniki, ki Twitter uporabljajo za branje novic, kar 85 odstotkov takih, ki to vsaj občasno počnejo na mobilnih napravah, med uporabniki Facebooka pa je takih le 65 odstotkov.

Poleg tega so uporabniki, ki novice berejo na Twitterju, v povprečju mlajši - kar 45 odstotkov jih je starih med 18 in 29 let, medtem ko je med tistimi, ki novice berejo na Facebooku, le 34 odstotkov v isti starostni skupini.

Uporabniki iz Twitter skupine naj bi bili tudi bolj izobraženi

Uporabniki iz Twitter skupine so po podatkih raziskovalcev tudi bolj izobraženi - kar 40 odstotkov jih ima vsaj univerzitetno izobrazbo, kar je 10 odstotnih točk več od skupine Facebook. V ZDA ima univerzitetno izobrazbo sicer 29 odstotkov vseh prebivalcev.

V raziskovalnem centru med drugim ugotavljajo tudi, da se velik delež komunikacije na Twitterju vrti okoli novic, razpoloženje oz. mnenja pa se spreminjajo precej hitro.

Kot primer navajajo letošnja zaslišanja pred ameriškim vrhovnim sodiščem glede istospolnih porok. Še v marcu mnenje na Twitterju ni bilo naklonjeno legalizaciji istospolnih porok (55 proti 32 odstotkov), vendar pa se je zgolj v mesecu dni obrnilo in doseglo razmerje 43 proti 26 odstotkov za istospolne poroke.

Ob tem raziskovalci sicer še ugotavljajo, da Twitter ni zanesljiv indikator mnenja širše javnosti - kljub temu, da se mnenji obeh javnosti včasih prekrivata.

V ameriškem raziskovalnem centru Pew so raziskavo izvedli med avgustom in septembrom, v njej pa je sodelovalo 5000 odraslih oseb.