TUKAJ LAHKO PREVERITE UKREPE V POSAMEZNIH PRIMORSKIH OBČINAH: Dobro je biti seznanjen!

Slovenija

Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

KOPER

Do nadaljnjega so prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, ponovno bodo začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema so nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih so od odločitve odvisni zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona.

Do preklica ukrepov so prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so nujni postopki, o katerih bodo stranke pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. Oddaja dokumentacije tudi v času izrednih razmer poteka nemoteno po navadni ali elektronski pošti, osebna vročitev ni možna. Materialne pravice, ki se bodo iztekle v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na info@marjeticakoper.si.

V Rižanskem vodovodu Koper bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

V podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Do 30. aprila bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v teh dneh, bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki.

Mestna občina Koper bo določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam rok za prijavo podaljšala do 24. aprila. Prestavljena je tudi javna dražba nepremičnin.

NOVA GORICA

Do preklica so vsa parkirišča v lasti Mestne občine Nova Gorica brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino se plačuje na parkomatih.

Brezdomci in uporabniki prepovedanih drog so v Novi Gorici deležni dnevnega toplega obroka ter uporabe prenočišč. V bližini dnevnega centra za brezdomce in uporabnike prepovedanih drog sta postavljena dva bivalnika za prenočitev. V sodelovanju z osebjem Šenta bo poskrbljeno, da bodo imeli dnevni dostop do sanitarij in tuša ob vnaprej določenih terminih, individualno po dogovoru. Vsak dan jim bo na to lokacijo dostavljen topli obrok.

ANKARAN

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

Parkiranje na javnih parkiriščih je do nadaljnjega brezplačno.

IZOLA

Do nadaljnjega je brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, na parkirišču pri Ladjedelnici, na parkirišču na Tomažičevi ulici in na občinskih parkiriščih v okolici zdravstvenega doma.

MIREN-KOSTANJEVICA

Občina je sprejela sklep o oprostitvi plačila vrtcev na območju občine v času njihovega zaprtja ter oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v njeni lasti za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na podlagi državnega odloka.

PIRAN

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
- izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
- aktualnim razpisom in pozivom, ki se iztečejo do 3. aprila, se rok za prijavo podaljša do 24. aprila;
- uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
- najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
- Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
- občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov info@okoljepiran.si. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Brezplačna so vsa javna parkirišča na območju občine in v garažni hiši Arze. V piranskem mestnem jedru je brezplačno dvourno parkiranje za prostovoljce, obiskovalce in oskrbovalce starejših občanov. Zaposlenim v jedru je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v sami garažni hiši s posebno dovolilnico. Za pridobitev dovolilnice sprejemajo vloge vsak delovnik med 8. in 15. uro na elektronski naslov info@okoljepiran.si ali preko telefonske številke 05 61 750 49.

Zbirni center Dragonja, ki v času epidemije obratuje vsak delovnik med 6. in 14. uro, zagotavlja prevzem odpadkov iz gospodinjstev po predhodni najavi in z upoštevanjem preventivnih higienskih ukrepov. Uporabniki lahko zeleni rez, kosovne in druge odpadke pripeljejo v zbirni center po predhodni napovedi na telefonsko številko 041 818 743, od ponedeljka do petka, med 6. in 14. uro. Za vstop je obvezna uporaba zaščitne maske, rokavice in razkužilo pa so strankam na voljo pred vhodom.

Na deponijo je dovoljeno vstopati le posamično, nujno pa je tudi upoštevanje varne razdalje najmanj dveh metrov do drugih oseb zaradi preprečevanja širjenja okužbe in ohranjanja zdravja zaposlenih.

POSTOJNA

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Guglielmo |  17 .04. 2020 ob  15: 40
Zaradi tega ker občinska uprava dela po diktatu velikega sefa in jim ni mar za malega cloveka.
vseved |  17 .04. 2020 ob  12: 12
Zakaj je Strmčnik oprostil plačilo stavbnega zemljišča bolnišnico Valdoltra?