Tudi prihodnje leto za zdravstveno blagajno ne bo lahko

Slovenija

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v prvih osmih mesecih letošnjega leta ustvaril za 26,5 milijona evrov manj prihodkov kot odhodkov, kar je v skladu s finančnim načrtom zavoda za to obdobje. Tudi prihodnje leto ne bo lahko, je na seji skupščine zavoda napovedal generalni direktor ZZZS Samo Fakin.

Fakin napoveduje, da bodo prihodki zavoda do konca leta predvidoma za 15,1 milijonov evrov nižji od predvidenih s finančnim načrtom, odhodki pa višji od načrtovanih za 16,6 milijona evrov.

Zavod beleži nižje prihodke predvsem zaradi nižjih prispevkov od pričakovanih, višji odhodki pa so predvsem na račun arbitraž, širitev programov, izplačila regresa za lansko leto, zavrnitev znižanja plač v javnem sektorju in višje stopnje DDV.

80 miljonov evrov plačil bodo prenesli na naslednje leto

Poleg prenosa plačil zapadlih obveznosti na prihodnje leto, ki so ga že predvideli s finančnim načrtom, bo v zdravstveni blagajni ob koncu leta zmanjkalo še za 31,7 milijona evrov, katerih plačilo bodo prav tako zamaknili na prihodnje leto. Skupaj bodo tako na naslednje leto prenesli okoli 80 milijonov evrov plačil.

Skupaj s prenosom bodo odhodki zavoda v prihodnjem letu za predvidoma 151,2 milijona evrov višji od prihodkov. V dosedanjih pogovorih z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za finance so se dogovorili, da bi na leto 2015 ponovno zamaknili plačila v višini 48,7 milijona evrov, da ne bi usklajevali cen zdravstvenih storitev z inflacijo, kar bi v zdravstveno zavarovalnico prineslo okoli 14 milijonov evrov, je pojasnil Fakin.

Tako bi v prihodnjem letu ostalo 89,5 milijona evra minusa. Če bo v petek sprejet interventni zakon, katerega izkupiček na letni ravni znaša nekaj manj kot 36 milijonov evrov, pa bi bilo treba sprejeti še za več kot 50 milijonov evrov varčevalnih ukrepov, da bo leto 2014 izravnano.

ZZZS je že zaprosil ministrstvi za finance in za zdravje za usmeritve pri pripravi ukrepov.

Fakin napoveduje, da prihodnje leto ne bo lahko za zdravstveno blagajno, a pomirja, da so naše težave v primerjavi s položajem zdravstva v nekaterih sosednih državah, kot sta Madžarska in Hrvaška, bistveno manjše.