TRAJNOSTNO MESTO JE MESTO PRIHODNOSTI: Študentski hekaton in okrogla miza ob svetovnem dnevu okolja

Koper

Mesta so središča povezav, inovacij, ustvarjalnosti in storitev. Obenem pa so mesta tudi žarišča svetovnega okoljskega neravnovesja in načina materialnega delovanja, ki na planetu z omejenimi količinami virov okolja in samočistilnimi zmogljivostmi dolgoročno nima prihodnosti. Trajnostni razvoj mest je zato vključen v Milenijske cilje Združenih narodov, v cilje Rio+20 in Habitat III4.

Kako pa je s tem na slovenski obali? Se lahko tudi naša mesta spogledujejo z mesti na severu Evrope za katera velja, da skrbijo za kakovost življenja slehernega prebivalca in so vodilna na svetovnih lestvicah po dostopnosti, prijetnosti in varnosti? Koliko projektov, ki jih pripravljajo obalne občine za prihodnje desetletje je usmerjenih v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in razvoj odpornosti z uporabo konceptov krožnega gospodarstva?

UP Fakulteta za management ob bližajočem se svetovnem dnevu okolja (5. junij) organizira kar dva dogodka.

Dopoldan se bo tako odvil “mini” HEKATON ZA TRAJNOSTNA MESTA, kjer bodo študentje s pomočjo mentorjev iskali rešitve na trajnostne izzive sodobnih mest v naši regiji. Do njih bodo poskušali priti s t.i. "design thinking" metodo, popoldan bodo pa po okrogli mizi najboljše rešitve predstavili tudi gostom.

Ob 15. uri pa bodo gosti na okrogli mizi TRAJNOSTNO MESTO = MESTO PRIHODNOSTI odgovarjali na vprašanje, kako lahko obalna mesta postanejo prostor, ki nudi priložnosti za najbolj trajnostne oblike (so)bivanja in predstavili primer dobre prakse na tem področju.

Udeleženci okrogle mize bodo Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper; Gregor Strmčnik, Občina Ankaran; Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change in predsedujoča ECESP; Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER - Center energetsko učinkovitih rešitev in Eva Žunec, magistra managementa trajnostnega razvoja na UP FM. Moderator okrogle mize bo Roberto Biloslavo – programski direktor magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja

Ogled okrogle mize bo z neposrednim prenosom vsem zainteresiranim omogočen s pomočjo profila Fakultete za management na spletnem portalu Youtube ter družbenem omrežju Facebook.