TEŽKO NAJDETE ČAS ZA ŠTUDIJ OB DELOVNIH OBVEZNOSTIH? Ravnovesje med delom, družino in študijem je postalo zelo enostavno

Koper

Težko najdete čas za študij ob delovnih obveznostih? Ali kdaj podvomite o svoji odločitvi, da boste uspeli usklajevati delo, študij in družinske obveznosti? Prilagajanje delovnih obveznosti s študijem je postalo zelo enostavno – kako?

Po končanem dodiplomskem študiju je čas za zaposlitev ter nadgradnjo znanja na magistrskih študijskih programih – se sprašujete kako? Na UP Fakulteti za management organizacija študija to omogoča. V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov, kako uskladiti študij z delovnimi in družinskimi obveznostmi.

Pripravite si načrt

Na prvi pogled se načrt zdi kot preprosto dejanje, vendar marsikdaj težko ocenimo kakovost našega časa. Zato je pomembno, da si sestavite urnik, ki bo temeljil na dnevnih delovnih obveznostih, kakovostnem času z družino ter študijskih obveznostih. Organizacija študija na UP Fakulteti za management omogoča ravnovesje med dnevnimi obveznostmi, saj imajo študentje magistrskih študijskih programov predavanja samo v popoldanskem času, med 16.30 in 20.30, zato je prilagajanje delovnim obveznostim enostavnejše. Manjše skupine študentov ter 'butičnost' programov pa poskrbijo za prilagoditev potrebam študentov.

Ne odlašajte

Prelaganje obveznosti največkrat privede do kopičenja dela, tako službenega kot študijskega in družinskega. Temu se lahko izognete, če obveznosti opravljate sproti, kar je na UP Fakulteti za management mogoče. S kvartalno izvedbo študija opravljate vaše študijske obveznosti redno.

Kaj to pomeni? Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto in je sestavljeno iz jesenskega (1. in 2. kvartal) ter spomladanskega (3. in 4. kvartal) semestra. Po koncu vsakega kvartala, ki traja osem tednov, sledi preverjanje znanja (izpit). Sprotno delo vam omogoča, da izpit opravite takoj po zaključku kvartala in ne le ob koncu posameznega semestra.

Postavite si nekaj študijskih ciljev tako, da sami sebe motivirate in ostanete osredotočeni na študij

Pri postavljanju študijskih ciljev bodite osredotočeni na to, da so slednji merljivi (naloga opravljena/ni opravljena), da so specifični (natančno poznate korake) in časovno omejeni (nastavite si časovni okvir za dokončanje naloge). Slednje je s kvartalno izvedbo študija na UP FM zelo enostavno, saj so vsebine predavanj strnjene v osem tednov. Na tak način si boste lažje postavili jasne cilje.

Na UP FM stremijo k temu, da študentov ne obravnavajo zgolj kot številke, ampak poskušajo s pristnimi osebnimi odnosi pomagati pri individualnem razvoju posameznika in njegove kariere že v času študija, kar je za študente dodatna motivacija.

Uporabite znanja pri vašem delu in obratno

Vsi poznamo rek "v znanju je moč". Tisto, kar moč popelje na višjo raven, pa je zavedanje, da znanje delimo. Učinkovito deljenje znanja spodbuja jasno in učinkovito komunikacijo ne le med študenti, ampak tudi v delovnem in družinskem okolju, kar privede do boljšega timskega dela ter daje vsem udeležencem motivacijo za učinkovitejše delo, boljše in bolj kreativne ideje ter bolj prijazne medosebne odnose.

Ugledni predavatelji na UP Fakulteti za management poskrbijo, da svoje cenjene izkušnje, ki pripomorejo k lažjemu soočanju z vsakdanjimi poslovnimi izzivi, prenesejo na študente. Študenti ob tem razvijajo sposobnosti in veščine, ki jih je mogoče aplicirati v zelo širok spekter poklicev.

KJE SE ZAPOSLUJEJO DIPLOMANTI UP FM?

Iz Kartic študijskih programov, s katerimi redno spremljajo zaposljivost diplomantov na nacionalni ravni, je mogoče razbrati, da večina diplomantov podiplomskega študija na UP FM najde zaposlitev še pred zagovorom magistrske naloge.

Iz pregledov kartic je jasno razvidno tudi, v katerih panogah oz. na katerih področjih se diplomanti magistrskih študijskih programov UP FM zaposlujejo:

- kot strokovnjaki za upravljanje procesov dela in ljudi;

- strokovnjaki za družboslovje;

- strokovnjaki za finančno poslovanje;

- strokovnjaki za prodajo, trženje in odnose z javnostmi;

- zastopniki in posredniki za prodajo in nabavo;

- finančni strokovni delavci;

- menedžerji za trženje, prodajo in razvoj;

- poklici za zdravstveno in socialno oskrbo;

- posredniki za poslovne storitve;

- splošni in specializirani poslovni sekretarji;

- carinsko in davčno poslovanje;

- in drugi, med katerimi pa je zanimiva tudi skupina 'biologi, agronomi in ekologi', kjer zaposlitev najdejo predvsem študenti smeri Management trajnostnega razvoja.

KAKO DO VEČ INFORMACIJ

Na UP Fakulteti za management so za vse kandidate pripravili informativni dogodek, na katerem bodo z njimi sproščeno poklepetali, jim svetovali in pomagali pri odločitvi glede magistrskih študijskih programov druge stopnje Management, Ekonomija in Finance, Politologija, Management trajnostnega razvoja ter Pravo za management. Pri tem velja omeniti, da imata dva programa možnost posebne specializacije znotraj ponujenih modulov. Program Management tako omogoča usmerjanje v kar osem modulov, medtem ko program Politologija omogoča usmerjanje v Mednarodne odnose ali Gospodarsko diplomacijo.

Za več informacij o programih se prijavite na informativni dogodek, ki bo potekal v e-okolju ZOOM 8. septembra ob 17. uri, ali si preberite tukaj.

VAŠA ODLOČITEV ZA ŠTUDIJ – MODRA ODLOČITEV.

Izberite enega izmed petih magistrskih študijskih programov na UP FM in študirajte ob delu BREZ ŠOLNINE.