ŠTUDIJ KOT IZZIV ZA NOVE PODJETNIŠKE IDEJE: Platforma študentov Turistice prerasla v obetaven start-up

Piran

Študentje Fakultete za turistične študije Turistica so razvili izkustveno platformo #LocalsFromZero, ki je danes prerasla v obetaven start-up. S svojim podjetniškim projektom želijo globalnim obiskovalcem približati avtentična doživetja, ki jih omogočajo lokalni slovenski ponudniki.

#LocalsFromZero je izkustvena platforma s poglobljeno socialno noto, ki ponuja izobraževanje in pomoč pri digitalizaciji manjših, avtentičnih ponudnikov, obenem pa omogoča študentom pridobivanje izkušenj v vlogi LFZ skavtov - funkcije, ki združuje prvine poslovnega svetovanja ter upravljanja rezervacijskih platform in digitalnih tržišč. Platforma #LocalsFromZero razkriva širši javnosti številne manjše, še "neobrušene" lokalne ponudnike, društva, klube, dobrodelne organizacije in njihove zgodbe oziroma doživetja, ki v sebi skrivajo prvine tradicije, lokalnega znanja in trajnosti ter so hkrati posebni in avtentični. Prav tako ima iniciativa namen razpršiti slovenski turizem v bolj odročne, manj znanje podeželske kraje.

#LocalsFromZero ustvarja spletno izobraževalno bazo - akademijo za LFZ skavte, lokalne akterje in vse ostale zainteresirane turistične udeležence ter omogoča širjenje mreže #LFZ skavtov in ponudnikov po celem svetu. Pri tem sodelujejo z večjimi turističnimi akterji (hoteli, agencijami in tur operaterji ). Ideja je v teh dneh dobila tudi pravni status - študenti so ustanovili start-up pravno osebo oziroma Zavod za upravljanje in prevzem formalne odgovornosti za delovanje platforme.

Tadej Rogelja, doktorski študent in asistent na UP FTŠ Turistici, koordinator iniciative #LocalsFromZero

Eden od ključnih idejnih avtorjev projekta #LocalsFromZero Tadej Rogelja, doktorski študent in asistent na UP FTŠ Turistici, ima, kot pravi, nekoliko drugačen pogled na turizem od običajnega. "Prihajam iz manjše podeželske vasi na Krasu, kjer se že od mladih let aktivno udejstvujem na turističnem področju. Predvsem življenje v podeželskem okolju in delo na domači kmetiji sta v meni vzbudila nekoliko drugačen odziv in pogled na turizem, kot ga imajo običajno moji vrstniki. Zdi se, da podeželskim in posledično bolj odročnim krajem ter vsem tamkajšnjim turističnim deležnikom ni zagotovljena enakovredna obravnava, ko govorimo o povezovanju, financiranju, promociji in vseh ostalih razvojnih aktivnostih. Tovrstni občutek je v meni sprožil velik osebni interes za inoviranje, povezovanje in spremembe, del katerih so tudi vse aktivnosti in iniciative, v katerih sem kot koordinator ali aktivni član udeležen tudi sam."

#TourismFromZero podcast

V okviru inicative #LocalsFromZero je nastal tudi #TourismFromZero podcast. Tako kot najbolj zanimiva doživetja tudi najbolj zanimive osebne in karierne izkušnje ponujajo lokalni strokovnjaki, aktivni na terenu, s katerimi se pogovarja avtor idej podcasta Rudi Medved, študent magistrskega študija na UP Turistici. Epizode, ki trajajo od 40-60 minut, so nova baza turističnega in podjetniškega znanja, saj so obravnavane teme povezane z razvojem turistične ponudbe, sodelovanjem deležnikov na destinaciji, premagovanjem pandemije in še mnogo več. Od junija 2020 je nastalo prvih devet epizod (ena v angleškem jeziku), ki jih lahko poslušate na #TourismFromZero spletni strani https://www.tourismfromzero.org in v vseh večjih podcast odjemalcih. Teme v podcastu so koristne in poučne za vsakogar, ki je povezan s turizmom.

Rudi Medved, študent magistrskega programa turizem na UP Turistici, avtor #TourismFromZero podcasta

Tudi Rudi Medved poudarja pomen platforme za razvoj drugačnega turizma. Po študiju se je vrnil v domače Trbovlje. "Vedno sem imel nekakšno (skrito) željo se vrniti nazaj v domače okolje in tukaj prispevati svoje znanje in izkušnje pri razvoju in promociji turizma, ki za te kraje ni bil nikoli značilen oz. prepoznan kot potencial. Zaradi covida-19 se je prav to zgodilo, preselil sem se nazaj v Trbovlje in se zaposlil na Občini Trbovlje kot pripravnik-koordinator v kabinetu županje. Poleg želje za razvoj turizma v lokalnem okolju imam velike ambicije tudi na državnem oz. globalnem nivoju, saj sem eden izmed koordinatorjev pri #LocalsFromZero iniciativi, s katero želimo globalnim obiskovalcem približati avtentična doživetja, ki jih izvajajo lokalni ponudniki."

Spodbujanje novih idej za ponovni zagon turizma #TourismFromZero

Platforma #LocalsFromZero je bila izbrana kot najbolj obetavna ideja v okviru globalne iniciative #TourismFromZero. Ta je nastala kot odgovor na nastale COVID razmere, zagnala pa sta jo mednarodno združenje AIRTH (Alliance for Innvators and Researchers in Tourism and Hospitality), katerega ustanovitelji, člani in partnerji so tudi zaposleni pedagoški sodelavci in raziskovalci na UP FTŠ Turistici, ter partnerski konzorcij Tourism 4.0 marca 2020.

Omenjena iniciativa je del izobraževalnega programa sTOUdio Turistica, katerega glavni cilj je študentom omogočiti sodelovanje pri različnih razvojnih projektih s poudarkom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu. Inicativa #TourismFromZero raziskovalno in razvojno povezuje univerze in gospodarstvo, spremljajo tudi odziv in vplive pandemije na turizem in potovalne navade ter s turizmom povezane zaposlitve v različnih delih sveta. Iz podatkov, ki se zbirajo prek različnih spletnih aktivnosti, pa je mogoče prepoznati številne obetavne raziskovalne in podjetniške ideje. Trenutno ima projekt 50 podpornih akademskih in gospodarskih institucij z vsega sveta, 600 zbranih odzivov in prek 200 prejetih idej.