STROKOVNJAKI DANES O SEŽIGU IN SOSEŽIGU V SLOVENIJI: Na novinarski konferenci ZZS bo sodeloval tudi sodelavec ZRS Koper

Koper

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) danes ob 10. uri prireja novinarsko konferenco na temo Kaj se je v enem letu zgodilo s sežigom in sosežigom v Sloveniji? Novinarska konferenca, na kateri bo sodelovalo več strokovnjakov, bo potekala v Modri dvorani ZZS v Ljubljani.

V letu 2020 sta skupina 593 zdravnikov in Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije pozvali odločevalce k odgovornemu pristopu do okolja in upoštevanju načela previdnosti pri odločitvah povezanimi z okoljem. Povod za to je bil Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini (več na tej povezavi). Z množičnim in odmevnim pozivom so zdravniki jasno pokazali veliko skrb in željo po sodelovanju pri razreševanju problemov povezanih z onesnaženim okoljem in zdravjem ljudi.

Od lanskega leta v okviru zbornice deluje Delovna skupina za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje. Zdravniki poudarjajo, da je to moralna in etična dolžnost in zaveza stroke posebej še ob zavedanju, koliko znanih in domnevnih nepotrebnih žrtev smo v Sloveniji že imeli zaradi neodgovornega ravnanja z nevarnimi polutanti.

Na novinarski konferenci bo sodeloval tudi prof. dr. Lenart Škof iz Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Na današnji novinarski konferenci bodo govorci predstavili, ali se je v zadnjem letu na tem področju kaj premaknilo in opozorili na problematičnost uredbe o sežigu, ki ne prinaša koraka v potrebno smer.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

- prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije,
- izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela in športa, UKC Ljubljana,
- izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC Ljubljana,
- mag. Marina Praprotnik, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana,
- Nevenka Mlinar, dr. med., zdravnica v ambulanti splošne medicine Deskle,
- doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž, Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
- Ana Mavrič, dr. med.,
- prof. dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper.