Strasbourg: Veliki finančni goljufi za vsaj štiri leta v zapor

Sodniki bodo morali storilce hudih kaznivih dejanj s področja finančnih goljufij - kakršen je bil na primer škandal, ko so globalne finančne institucije manipulirale medbančne obrestne mere libor - v prihodnje kaznovati z vsaj štirimi leti zapora, predvideva osnutek direktive, ki so jo evropski poslanci z veliko večino podprli danes v Strasbourgu.

Nova pravila za hujše zlorabe na finančnih trgih - kot so trgovanje na podlagi notranjih informacij, tržne manipulacije in nezakonito razkrivanje informacij, pa tudi spodbujanje, pomoč in napeljevanje k tem dejanjem - predvidevajo strožje kazni, med drugim najvišjo zagroženo zaporno kazen vsaj štirih let.

 

Da bi te kazni v prihodnje veljale po celotni EU, bodo morale vse države od sodstva zahtevati, naj obsojenim najtežjih oblik trgovanja z notranjimi informaciji in tržnih manipulacij izrekajo vsaj po štiri leta zapora, obsojenim zaradi nedovoljenega razkrivanja informacij pa vsaj dve leti zapora. Države se lahko same odločijo za še strožje, ne pa tudi blažje sankcije.

V skladu z novimi pravili bi bile v EU harmonizirane ne le kazni, ampak tudi definicije kaznivih dejanj. Tako bi na primer med tržne manipulacije, za katere je zagrožena štiriletna zaporna kazen, sodile tudi manipulacije z referenčnimi obrestnimi merami, kot sta libor in euribor. Doslej so jo odgovorni za tovrstne manipulacije lahko odnesli zgolj z upravnimi kaznimi.

Cilj novih pravil je ponovna vzpostavitev zaupanja v finančne trge EU, ki je bilo v minulih kriznih letih močno omajano, in obenem izboljšanje varnosti vlagateljev. Ko bodo pravila uradno potrdile še države članice EU, ki se z njimi sicer strinjajo, bodo imele države dve leti časa, da jih uveljavijo.

Deli novico: