STE SE ODLOČILI ZA DRUŽINO? Morali bi biti nagrajeni

Slovenija

Slovenska karitas ob današnjem mednarodnem dnevu družin poziva državne in organe lokalnih skupnosti, naj še naprej podpirajo in razvijajo družini naklonjene usmeritve. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak pa je spomnila na novo resolucijo o družinski politiki, katere namen je opredeliti ukrepe za še večjo kakovost družinskega življenja.

Družina je osnovna enota družbe in skupaj z vključujočim trgom dela in mehanizmi socialne zaščite eden od treh glavnih stebrov katerekoli stabilne in trajno razvijajoče se družbe, so na Slovenski karitas zapisali v sporočilu za javnost. Vlaganje v družino je po njihovih navedbah vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje naše družbe.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1994 razglasila 15. maj za mednarodni dan družin. Letošnji je namenjen ozaveščanju o vlogi družin in družinskih politik pri doseganju bolj vključujočih družb.

Opozorili so, da je treba nujno uvesti in dopolniti politike za reševanje sedanjih demografskih težav v Sloveniji ter se soočiti z revščino in neenakimi možnostmi otrok v družinah, ki so socialno izključene in ogrožene. "Samo na Karitas prihaja po pomoč preko 20.000 družin z otroki. Tako stanje je za našo družbo nedopustno," so poudarili.

Kot so zapisali, bo v naslednjih mesecih še posebej pereča problematika nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto, ki je za mnoge starše preveliko breme. Velik problem je po njihovih navedbah tudi vključevanje otrok v neobvezne vsebine na področju kulture, glasbe, znanosti, športa in razvijanje različnih spretnosti, ki v prihodnosti predstavljajo prednost v nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju. "Večina dodatnih tovrstnih dodatnih aktivnosti je za socialno ogrožene otroke neizvedljiva," so opozorili.

Poleg materialne revščine pa po njihovih navedbah otrokom zelo veliko stisko povzročajo razveze, različne oblike zasvojenosti in duševnih težav staršev, prepuščenost ulici in elektronskim napravam ter prevelika poklicna obremenjenost in odsotnost njihovih staršev. Kot so prepričani v Karitasu, je zato nujno potrebna večja sistemska spodbuda k razvoju brezplačnih storitev za družine na področju svetovanja pri vzgojnih problemih, partnerskih stiskah in duševnem zdravju, ki bi pripomogle k bolj stabilnemu in vsestranskemu razvoju otrok.

"Naj bosta odločitev staršev za otroke in trud za njihov razvoj v družbi nagrajena in spodbujena tako materialno kot tudi vrednostno," so pozvali v Karitasu. Po njihovem prepričanje je neprimerno, da se tovrstne spodbude obravnava kot socialno pomoč, "saj ne gre za pomoč, ampak pravico vseh otrok do enakih pogojev za razvoj in življenje - ne glede na družino, v kateri živijo".

Ministrstvo pripravlja novo resolucijo o družinski politiki

Da bi čim bolj zaščitili družino in zagotovili visoko raven kakovosti življenja družin in otrok, posodabljamo zakonodajo in druge strateške dokumente, je ob dnevu družin poudarila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Spomnila je na novo resolucijo o družinski politiki, katere namen je opredeliti ukrepe za še večjo kakovost družinskega življenja.

DZ je februarja sprejel resolucijo o družinski politiki 2018-2028 z naslovom Vsem družinam prijazna družba. Njen namen je za naslednjih deset let opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še povečali kakovost družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, in izboljšali socialnoekonomski položaj družin, je navedla ministrica.

Slovenija ima po zagotovilu ministrice že sedaj dobro razvito in sorazmerno radodarno družinsko politiko. "Ukrepi družinske politike omogočajo dobro podporo pri usklajevanju plačanega dela in družine, imamo finančno dostopne in kakovostne javne servise, spodbujamo enakost možnosti in zaposlenost žensk," je naštela.

Deli novico:

koprcan |  16 .05. 2018 ob  12: 46
Ma kdo bo imel sploh se druzino v taksnih pogojih, ko delamo kot suznji? Uvesti moramo 30 urni delavnik na teden in nic vec!!!