Sodišče zadržalo vpis sprememb statuta Luke Koper

Koprsko okrožno sodišče je ustavilo postopek vpisa sprememb statuta Luke Koper, sprejetih na oktobrski skupščini delničarjev, vse do pravnomočne odločitve o izpodbojni tožbi, ki jo je vložilo Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), so danes sporočili iz društva. Statutarne spremembe se nanašajo tako na upravo kot nadzorni svet družbe.

Na oktobrski skupščini so delničarji skoraj soglasno podprli spremembe statuta, ki jih je predlagala Slovenska odškodninska družba (Sod). Spremembe med drugim predvidevajo, da nadzorni svet poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe, da ima uprava največ tri člane, od katerih je eden delavski direktor, da je za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu uprave dovolj navzočnost vsaj polovice nadzornikov, pri čemer mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ter da mora imeti predsednik uprave najmanj univerzitetno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah.

Že na sami skupščini je bilo v zvezi s tem slišati več kritik iz vrst zaposlenih in malih delničarjev, slednji pa so že tedaj napovedali vložitev izpodbojnih tožb.

Drštvo MDS: Statut vsebuje škodljive in nenavadne spremembe

V Društvo MDS zdaj izpostavljajo nekatere po njihovem mnenju škodljive spremembe statuta. Tako delavski direktor ne bi imel pooblastil za zastopanje družbe, imenoval in odpoklical pa bi ga kar nadzorni svet, "neupoštevaje določila zakona o soupravljanju delavcev, ki pravi, da predlog zanj izoblikuje delavski svet".

Po mnenju društva je nenavadno tudi določilo, da je pri glasovanju za spremembe v upravi potrebna navzočnost predsednika nadzornega sveta. "Da je to določilo lahko potencialno zlorabljeno, je bilo včeraj dokazano tudi v praksi," dodajajo in navajajo, da je predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav obstruiral torkovo sejo in s tem petim od devetih nadzornikov preprečil opravljanje svojega dela.