SODELOVANJE VRTCA KOPER S KZ AGRARIA KOPER: Otroci najprej vrtnarili, nato pa pridelek s slastjo pojedli (FOTO)

Koper

V vrtcu Koper, enoti Šalara Polžek, imajo že nekaj časa v uporabi visoke grede. Otroci se učijo vzgajati in skrbeti za različne vrtnine, od semena do ploda. Skozi leto pridelajo kompost iz olupkov sadja, odpadnega listja, za zalivanje zbirajo deževnico. V pozni zimi pripravijo v majhnih lončkih sadike, ki jih nato v času pomladi presadijo na prosto v grede. Vsakodnevno jih zalivajo, opazujejo spremembe v rastju, okopavajo plevel in čakajo na končni pridelek. Letos so vrtički dobili še strokovnejšo obravnavo in obdelavo, saj so k njim na obisk prostovoljno prišli strokovnjaki iz lokalnega podjetja, Kmetijske zadruge Agrarie Koper. Darovali so jim sadike in svoje bogato znanje. Preden so visoke grede dobile spomladansko podobo, so otroci spoznali zanimiv poklic agronoma, se pogovarjali o pomenu uživanja lokalnega in lastnega pridelka. Nato so skrbno izbrane vrtnine prepoznavali in jih končno zasadili.

Tudi v enoti Bertoki Cicikorak so v sodelovanju s KS Bertoki, občino Koper ter kmetijsko zadrugo Agraria izpeljali projekt "Zelenjavni vrtovi – hrano si pridelamo sami". KS Bertoki je v začetku pomladi kupila štiri nove visoke grede. V sodelovanju s starši so organizirali akcijo zbiranja materiala za napolnitev visokih gred. Starši so se akcije uspešno lotili, saj so otroci v vrtec prinašali veliko različnega materiala. Mestna občina Koper je financirala nakup ustrezne zemlje, s katero so grede napolnili. Vsi otroci enote so se na poseben dan zbrali ob gredah ter jih preko igre pripravili na sajenje. V sodelovanju s KZ Agraria so skozi delavnico grede zasadili. Vanje so posadili spomladanske sadike, zelišča, dišavnice in posejali različna semena, ki jih je donirala KZ Agraria.

Poleg omenjenih enot je KZ Agraria darovala sadike tudi enoti Ribica in enoti Vanganel Pikapolonica. Enota Ribica že vrsto let sodeluje v ekološkem projektu "Zeleni nahrbtnik", kjer otroci rešujejo različne naloge in se izobražujejo iz okoljevarstva. Posadili so zelišča, s katerimi so tudi ustvarjali in kuhali. Enota Vanganel pa je letos vključena v program "Ekošola – vrtec", zato želijo s pomočjo otrok urediti zunanje površine. Pred vrtcem urejajo visoke grede, ki bi otrokom približale pot, kako pridemo do pridelka. Posadili so jagode in dišavnice.

Skupaj z otroki bodo v vseh enotah grede obdelovali, skrbeli za posejano in posajeno ter na tak način otroke ozaveščali o pomembnosti samooskrbe in lastne ekološke pridelave. Otroci se tako navajajo na zdrav način prehrane in življenja, kar bo njihova popotnica tudi za prihodnost. Vzgojiteljice pravijo, da pridelane dobrote s slastjo pojedo, saj je to njihov pridelek, na katerega so ponosni.

Poleg Vrtca Koper pa je kmetijska zadruga v svojem Kmetijsko razvojnem centru slovenske Istre - Purissima na Spodnjih Škofijah izvedla delavnice o sajenju sadik zelenjave, rož in zelišč za različne šole. Ob vodenem sprehodu po kmetijskem centru in mediteranskem vrtu so otroci prepoznavali mediteranske rastline ter koristne in škodljive živali na vrtu.

Letos so Kmetijski center Purissima tako obiskali otroci iz osnovnih šol Koper, Ankaran, Škofije in Sežana, italijanskega vrtca Delfino Blu in Srednje Biotehniške šole Šempeter pri Novi Gorici.

Delavnic z otroki se v Agrarii še posebej veselijo, saj tako svoje poslanstvo širijo med najmlajše generacije. Kako že pravi pregovor: "Na mladih svet stoji!" V Agrarii tako upajo, da se bo v naslednjem šolskem letu še več vrtcev in šol odločilo za tovrstne delavnice.