SMRT ŠE VEDNO VELJA ZA TABU? Poglejte si, kako so se z njo spopadali Rimljani na naših tleh

Koper

V letošnjem letu se zaradi pandemije v javnosti veliko več govori o smrti kot sicer. Čeprav bi jo morali pojmovati kot normalen proces življenja, smrt v današnji družbi še vedno velja za tabu. 

Antična nekropola Križišče pri Spodnjih Škofijah

"Antični Rimljani so razvili zapleten obred, ki so ga izvajali ob smrti osebe. Obred je moral biti izveden po vseh pravilih, sicer bi se duša pokojnika vračala v hišo kot zli duh – larva. Dobro izvedeni obred pa je duši omogočil, da je postala dobri duh - manes, ki je hišo varoval pred zlom," je povedala dr. Maša Sakara, muzejska izvedenka Pokrajinskega muzeja Koper.

Otroški grob številka 6, Križišče pri Spodnjih Škofijah

Zaradi visoke umrljivosti otrok so Rimljani poznali zakon, ki je veleval, da se lahko pokoplje le otroke, starejše od sedmih let. Na antični nekropoli na Križišču pri Spodnjih Škofijah so ob gradnji avtoceste leta 2002 arheologi izkopali tudi otroški grob številka 6. V skrbno izdelano grobno jamo, ki je bila obložena z opečnatimi tlakovci, je bila položena alabastrna žara z žganino 10-letnega otroka. 

Alabastrna žara iz groba št. 6, Križišče pri Spodnjih Škofijah, 1. stoletje

Alabaster, mehki kamen, izhaja iz Toskane, kjer je bila žara tudi izdelana. Umrli otrok je po vsej verjetnosti izhajal iz družine prvih upraviteljev novoustanovljene ville rustice na Školaricah. Grob je namreč datiran v začetek 1. stoletja, ko so na območju novoustanovljene regije X. Venetia et Histria rimske države pospešeno ustanavljale ville rustice po celotni Istri.

Ker je Pokrajinski muzej Koper zaradi aktualnih razmer sedaj zaprt, si žaro lahko ogledate virtualno.