Slovenski mladostniki v samem vrhu predebelih

Slovenija

16. oktober je Organizacija Združenih narodov leta 1976 razglasila za svetovni dan hrane. Z njim želijo opozoriti na veliko število ljudi, ki še živijo v pomanjkanju te osnovne dobrine. V ospredju letošnjega svetovnega dneva hrane so predvsem posledice slabih prehranjevalnih navad.

Organizacija združenih narodov za kmetijstvo in hrano (FAO) je ob letošnjem svetovnem dnevu hrane tako izbrala slogan Uspešni prehranski sistemi zagotavljajo zdravje ljudi, s katerim želi opozoriti na visoke stroške in bremena, ki jih nosi družba zaradi slabih prehranjevalnih navad in vseh njihovih posledic.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imajo otroci v Sloveniji enega od najhitreje naraščajočih trendov povečevanja telesne teže. Čezmerna prehranjenost in debelost otrok ter mladostnikov vplivata na slabšo kakovost življenja in večjo verjetnost pojava različnih kroničnih nenalezljivih bolezni.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so prepričani, da je naložba v uspešen trajnostni prehranski sistem naložba v zdravo prehranjevanje in zdravo okolje. Medtem pa ministrstvo za kmetijstvo in okolje izpostavlja, da Slovenija podpira politike razvojne pomoči, ki so usmerjene k doseganju prehranske varnosti, obenem pa sama krepi svojo proizvodnjo in si prizadeva za ekonomsko učinkovito pokrivanje dela svojih potreb po hrani ter za to, da tam kjer je in bo konkurenčna, tudi prispeva k globalni prehranski varnosti.

Po oceni Kmetijskega inštituta Slovenije je agregatna stopnja samooskrbe s hrano v Sloveniji med 68 in 75 odstotki. To pomeni, da je prostora za njeno povečanje precej, pod pogojem, da bodo ustvarjeni ustrezni pogoji za razvoj kmetijstva v Sloveniji.