SKUPINA INTEREUROPA LANI Z MANJŠIM DOBIČKOM: Na poslovanje negativno vplivala prevara v hrvaški odvisni družbi

Koper

Skupina Intereuropa je čisti dobiček lani v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za šest odstotkov na 3,9 milijona evrov. Prihodki so dosegli 160,4 milijona evrov in bili primerljivi s predlanskimi. Ob tem so v Intereuropi izpostavili, da se je neto finančni dolg lani zmanjšal za 6,7 milijona evrov na 53,5 milijona evrov.

Ustvarjeni čisti dobiček skupine je bil s tem za 1,8 milijona evrov manjši od načrtov. Na slabši izid so vplivali večji odhodki iz naslova odloženih davkov, je razvidno iz nerevidiranega poročila o poslovanju, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet. Tudi prihodki matične družbe Intereuropa so bili s 111,8 milijona evrov primerljivi s predlanskimi. Čisti dobiček se je zmanjšal za 18 odstotkov na 3,4 milijona evrov.

Največjo rast prihodkov od prodaje je skupina dosegla na področju logističnih rešitev, porasli so tudi prihodki od prodaje na področju kopenskega prometa, medtem ko so se prihodki na področju medcelinskega prometa znižali. Za načrtovanimi prihodki od prodaje skupina zaostaja za 5,5 odstotka. Ji pa je lani uspelo zaustaviti trend padanja povprečne prodajne marže iz preteklih let. Povprečno prodajno maržo je lani glede na leto 2018 zvišala za 0,2 odstotne točke.

Skupina je lani ustvarila 13,9 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA), kar je 14 odstotkov več kot predlani, a 2,6 odstotka pod načrti. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 7,2 milijona evrov, kar je 22 odstotkov več, a šest odstotkov pod načrti.

Na EBITDA so po navedbah skupine negativno vplivali drugi poslovni odhodki zaradi lani odkrite prevare v odvisni družbi na Hrvaškem (šlo naj bi za poneverbo sredstev). Ob pripravi nerevidiranih izkazov forenzična preiskava v odvisni družbi še ni bila zaključena, zato so v letu 2019 pripoznane začasne ocene učinkov prevare v višini 0,5 milijona evrov drugih poslovnih odhodkov. Revidirano poročilo bi lahko tako dalo drugačne rezultate kot nerevidirano.

PRVI VW GOLF 8 ŽE NA OBALI: Ponovno kralj svojega razreda z najnaprednejšo tehnologijo (FOTO)

je že zapeljal v salon Porsche Koper na Ankaranski cesti 10! Prisrčno vabljeni, da si v ŽIVO ogledate zakaj novi Golf 8 postavlja nova merila na področju digitalizacije in upravljanja v svojem razredu," vabi vse interesente novega modela Marjan Rojc, vodja prodaje vozil Volkswagen pri Porsche Koper.

Ker se je prevara izvajala tudi v preteklih letih, so bili prilagojeni tudi izkaz poslovnega izida za leto 2018, kjer so učinki izkazani v višini 0,6 milijona evrov drugih poslovnih odhodkov in 0,1 milijona evrov odloženih davkov, ter izkaz finančnega položaja, kjer se učinki odražajo v za 0,8 milijona evrov znižanih zadržanih dobičkih iz preteklih let na dan 1. januar 2018.

Skupni stroški dela in najete zunanje delovne sile so ostali na ravni leta 2018, prav tako tudi povprečni strošek dela na delavca. Skupina je lani v opredmetena in neopredmetena sredstva investirala 2,9 milijona evrov, od tega 0,7 milijona evrov v nepremičnine ter 2,2 milijona evrov v opremo in neopredmetena sredstva.

Poslovanje Intereurope je lani zaznamovala prodaja večinskega deleža Pošti Slovenije, ki ima zdaj v lasti skoraj 81 odstotkov delnic koprske logistične družbe. Združena skupina je s skoraj 8000 zaposlenimi postala eno največjih logističnih podjetij v Sloveniji, njihov cilj pa je postati vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v širši regiji.

Za letos skupina Intereuropa načrtuje rast prihodkov od prodaje na 170,7 milijona evrov. Ob tem načrtuje 13 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja, kar bodo omogočile tudi načrtovane investicije v višini 6,9 milijona evrov, so sporočili februarja.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
vseved |  07 .03. 2020 ob  10: 48
Cegnar ki je bil nadzorni v Zagrebu je za nagrado ker je zginil denar sedel v fotelj predsednika uprave družbe.