SKODELICA ČAJA OB PORTONU TURISTICE: Prvi v nizu dogodkov, ki povezuje kulturo čaja in turizem

Piran

UP FTŠ Turistica je organizirala prvega od več dogodkov z naslovom Skodelica človečnosti - Kultura čaja in turizem, na katerih bo z lokalno skupnostjo in strokovnjaki iz različnih strok tekla beseda o ustvarjalnih temah, ki fakulteto povezujejo z dediščino, zgodovino in kulturo krajev Portorož in Piran. "Želimo, da bi se ljudje zavedali, na kaj so lahko ponosni – na njihovo izvorno kulturo, njihove posebne tradicije, ki dajejo kraju edinstvenost," pravijo na UP FTŠ Turistici. Osredotočenost na posamezne znamenitosti v kraju namreč prinese večjo privlačnost za prebivalce in turiste.

Simbolni naslov dogodka Skodelica čaja ob portonu Turistice, odraža pomen prostora, kraja in časa, s katerim želi UP FTŠ Turistica osvetliti edinstvenost tega prostora in ozavestiti pomen njegove turistične valorizacije ter okrepiti odnos lokalne skupnosti do domačega okolja, znamenitosti in kulture. Porton Turistice je pomenljiv izbor naslova dogodkov, ker gre za točko iz mreže manj znanih in še ne valoriziranih zanimivosti kraja.

Področje današnje Turistice in študentskega doma Korotan ima namreč dolgo turistično preteklost. Na mestu sedanje stavbe fakultete in njenega parkirišča je stal objekt, ki je bil v preteklosti poznan pod različnimi imeni – Casaverde, Wienerheim, Villa Verde, Villa Riedl in nazadnje kot počitniški dom Korotan. Leta 2005 je bila stara vila porušena in pričela se je gradnja stavbe današnje fakultete za turistične študije. Od leta 2008 skozi glavni porton nekdanje Vile Verde, ki se je v celoti ohranil in obnovil, sedaj stopajo študentje turizma in bodoči turistični delavci.

Gre za prvi spremljevalni dogodek pred odprtjem razstave Skodelica človečnosti – Kultura čaja in turizem, ki bo na ogled v septembru. Razstavo postavljajo študentje 3. letnika programa Kulturni turizem in Katedre za Kulturni turizem. Dogodki bodo potekali skozi celo študijsko leto.

"Naš prostor in kraj se v času stalno spreminjata, zato so tovrstna srečanja med lokalno skupnostjo in strokovnjaki pomembni, da se zazremo v preteklost, sedanjost in prihodnost in pogledamo v kraje, ki izginjajo ali pa so že izginili, se ponovno pojavljajo ali pa nastajajo. Z mrežo manj znanih in še ne valoriziranih zanimivih točk kulturne dediščine, se lahko s kreativnim poustvarjanjem preteklosti, skozi trajnostni razvoj ponuja priložnost tudi za turizem," je povedala dekanja portoroške Turistice, doc. dr. Marijana Sikošek.