SI ŽELITE DELATI NA UNIVERZI? Primorska razpisuje kar osem delovnih mest!

Koper

Univerza na Primorskem (UP) z razpisi za prosta delovna mesta išče pomočnika glavnega tajnika v sektorju za internacionalizacijo, predstojnika organizacijske enote VII/2 v splošni službi UP, vodjo projektne pisarne UP, svetovalca v projektni pisarni, razpisujejo pa še tri prosta delovna mesta v službi za informatiko UP.

Pomočnik glavnega tajnika v Sektorju za internacionalizacijo UP

Univerza na Primorskem v zadnjem času dosega izjemne uspehe, ki jo še dodatno vpenjajo v središče mednarodnega univerzitetnega dogajanja. Postala je del Evropske univerze Transform4Europe in je ena izmed 35 članic v Mreži inovativnih evropskih univerz, ki svetujejo Evropski komisarki za inovacije, raziskovanje, kulturo, izobraževanje in mladino. Poleg tega je univerza mednarodno aktivna že od svoje ustanovitve. Preko 10 odstotkov zaposlenih in preko 17 odstotkov študentov (1017) prihaja iz tujine, univerza in njeni sodelavci so intenzivno vpeti v mednarodne projekte in mobilnosti študentov in osebja.

Pomočnik glavnega tajnika bo vključen v vse procese, zato iščemo odprto, prilagodljivo, samostojno, proaktivno osebo, ki se ne ustraši hitrega tempa mednarodnega prostora in ki zmore komunicirati prilagojeno z različnimi osebami (z dijaki, s študenti, z zaposlenimi, s partnerji in s kabineti evropskih komisarjev in ministrov ter veleposlanikov).

Več o razpisu > https://bit.ly/3ulVK2V

Predstojnik organizacijske enote VII/2 v Splošni službi UP

Splošna služba UP je med drugim zadolžena za vzdrževanje večine objektov in njihove okolice, ki jih ima v lasti ali z njimi upravlja UP, uporablja pa jih približno 6000 študentov in približno 700 zaposlenih na UP. Šest objektov se nahaja v samem mestnem jedru Kopra, dva objekta v Izoli, od tega eden ob Splošni bolnišnici Izola in drugi v Livadah, en objekt v Portorožu, trije objekti v Piranu, v Simonovem zalivu v Izoli pa se nahaja Arheološki park. V Splošni službi deluje manjša enota tehničnih delavcev – vzdrževalcev, ki trenutno šteje pet zaposlenih. Poleg samega vzdrževanja in popravil, za katere niso potrebne usluge zunanjih ponudnikov, Splošna služba skrbi tudi za komunikacijo s temi zunanjimi ponudniki, naročila rednih servisov in naročila potrebnega materiala za vzdrževanje in popravila. Za nemoteno delovanje službe je zelo pomembno ustrezno načrtovanje in koordiniranje dela, ter komunikacija s članicami UP, ki so uporabnice objektov, za katere je služba zadolžena.

Več o razpisu > https://bit.ly/3OAC0AF

Projektna pisarna (vodja projektne pisarne in dva samostojna svetovalca)

Projektna pisarna Univerze na Primorskem skrbi za administrativno vodenje in koordinacijo projektov ter sama administrativno vodi nekatere projekte, v primeru, da je v projekt vključenih več članic, pa koordinira službe po fakultetah in na inštitutu. Izvajamo raziskovalne in razvojne projekte, ki so financirani iz različnih virov (Obzorje 2020 (kmalu Obzorje Evropa), Erasmus+ (mobilnosti, Jean Monnet, strateška partnerstva, drugo), ESRR, ESS, Interreg projekti, ARRS, sredstva ministrstev in drugih agencij, sredstva zasebnih donatorjev). Sredstva pridobljena izven sredstev za študijsko dejavnost predstavljajo četrtino vseh prihodkov univerze, oziroma skoraj devet milijonov evrov.

Vodja projektne pisarne

- načrtovanje, vodenje dela in delovnih procesov projektne pisarne,

- zagotavljanje pravočasnega izpolnjevanja projektnih obvez, administrativno usklajevanje in vodenje projektov,

- sodelovanje in strokovna podpora visokošolskim učiteljem, raziskovalcem, študentom, drugim uporabnikom, projektnim partnerjem,

- sodelovanje in usklajevanje z drugimi strokovnimi službami,

- sodelovanje s financerji,

- izboljševanje in optimizacija postopkov in podajanje pobud za izboljšave.

Kaj nudijo?

- stimulativno delovno okolje v akademskem ritmu v mednarodno obarvanem okolju,

- samostojno delo in nadgrajevanje znanja na področju vodenja,

- možnost dodatnih usposabljanj in izobraževanj, ki jih UP nudi svojim zaposlenim,

- redno in zanesljivo plačo v izhodiščnem 38. plačnem razredu. 

Kaj pričakujejo?

- samostojno, proaktivno in natančno osebo,

- nekoga, ki se ne boji dela tako z ljudmi kot tabelami in številkami,

- osebo, ki se ne ustraši izzivov vodenja raziskovalnih in razvojnih projektov,

- izkušnje z vodenjem (5 let), ob tem pa željo po nadaljnjem kariernem napredku in znanju.

Več  o razpisu > https://bit.ly/3R5pWcn

Samostojni svetovalec v projektni pisarni – 2 prosti mesti

- administrativno usklajevanje in vodenje projektov,

- sodelovanje in strokovna podpora visokošolskim učiteljem, raziskovalcem, študentom, drugim uporabnikom, projektnim partnerjem,

- sodelovanje in usklajevanje z drugimi strokovnimi službami,

- sodelovanje s financerji,

- vodenje evidenc in poročanje,

- izboljševanje in optimizacija postopkov in podajanje pobud za izboljšave.

Kaj nudijo?

- stimulativno delovno okolje v akademskem ritmu v mednarodno obarvanem okolju,

- raznoliko delo v uspešni ekipi projektnih administratorjev na rektoratu in članicah UP,

- možnost dodatnih usposabljanj in izobraževanj, ki jih UP nudi svojim zaposlenim,

- redno in zanesljivo plačo v izhodiščnem 34. plačnem razredu. 

Kaj pričakujejo?

- samostojno, proaktivno in natančno osebo,

- nekoga, ki se ne boji dela s tabelami, papirji in številkami, pa tudi z ljudmi,

- osebo, ki se ne ustraši izzivov raziskovalnih in razvojnih projektov,

- izkušnje z delom (3 leta), ob tem pa željo po napredku in znanju.

Več o razpisu>  https://bit.ly/3ygCXHf

Tri prosta delovna mesta v Službi za informatiko UP

Kaj nudijo?

- stimulativno delovno okolje v akademskem ritmu v mednarodno obarvanem okolju,

- raznoliko delo v ekipi Službe za informatiko rektorata in članic,

- možnost dodatnih usposabljanj in izobraževanj, ki jih UP nudi svojim zaposlenim,

- redno in zanesljivo plačo (izhodiščni razredi: samostojni svetovalec 34., samostojni strokovni delavec 30. in tehnični delavec 22.).

Kaj pričakujejo?

- samostojno osebo s poznavanjem področja dela,

- proaktivnost in sposobnost reševanja vsakodnevnih in obsežnejših težave.

Samostojni svetovalec na univerzi VII/2 (I)

- strokovnjak za računalniška omrežja,

- napredno poznavanje računalniških omrežij,

- poznavanje rešitev proizvajalca Cisco (prednost predstavljajo pridobljeni certifikati CISCO),

- osnovno znanje za delo z Windows strežniškimi (AD, DNS, DHCP, FS),

- osnovno znanje za delo z različnimi namiznimi operacijskimi sistemi,

- poznavanje Microsoftovih oblačnih storitev kot so Office365, Sharepoint365, Onedrive,

- osnovno poznavanje Linux sistema,

- poznavanje modernih dobrih praks pri uporabi in nabavi strojne in programske opreme,

- poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij.

Samostojni strokovni delavec VII/1

- napredno znanje za delo z Windows strežniškimi (AD, DNS, DHCP, FS),

- osnovno poznavanje baz  SQL,

- napredno znanje za delo z različnimi namiznimi operacijskimi sistemi,

- poznavanje Microsoftovih oblačnih storitev kot so Office365, Sharepoint365, Onedrive, exchenge365,

- osnovno poznavanje Linux sistema,

- osnovno poznavanje računalniških omrežij,

- poznavanje modernih dobrih praks pri uporabi in nabavi strojne in programske opreme,

- osnovna poznavanje in uporaba operacije PowerShell.

Tehnični delavec V(I)

- osnovno znanje za delo z Windows strežniškimi (AD, DNS, DHCP, FS),

- napredno znanje za delo z različnimi namiznimi operacijskimi sistemi,

- osnovno poznavanje Microsoftovih oblačnih storitev kot so Office365, Sharepoint365, Onedrive,

- osnovno poznavanje Linux sistema,

- osnovno poznavanje računalniških omrežij,

- poznavanje modernih dobrih praks pri uporabi in nabavi strojne in programske opreme,

- osnovno poznavanje strojne računalniške opreme.

Več o vseh treh razpisih > https://bit.ly/3Alh0tq


Vabljeni, da oddate svojo prijavo in postanete del njihove ekipe.

Obenem sporočajo, da je prav tako odprt razpis mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na UP.

Za pregled vseh informacij o razpisu in prijavi vabljeni na spletno stran razpisa.

Kadrovski razpisi: https://www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/kadrovski-razpisi/