SEMINAR S PRIMERI DOBRIH PRAKS: Na portoroški Turistici o vinskem in gastronomskem turizmu na turističnih kmetijah

Koper

Na portoroški Turistici so v sredo izvedli brezplačni seminar v okviru projekta VINGATUR z naslovom: Vinski in gastronomski turizem na turističnih kmetijah. Na spletnem seminarju kot raziskovalno - izobraževalni delavnici so predstavili ugotovitve iz opravljenih raziskav, izpostavili pa so tudi dva primera dobre prakse na področju sodelovanja kmetijskega in turističnega sektorja, osredotočena na povezovanja vinske in kulinarične ponudbe na izbrani turistični kmetiji ter povezovanja ponudnikov na podeželju. Posnetek spletnega seminarja je že na voljo na YouTube kanalu UP FTŠ Turistice.

Po uvodnih razmišljanjih dr. Aleša Gačnika o povezovanju kmetijstva in turizma ter o strateški poziciji turističnih kmetij na področju razvoja gastronomskega turizma, je dr. Simon Kerma ob sodelovanju dr. Emila Juvana izpostavil nekatere zanimive, a še ne dokončne ugotovitve iz različnih raziskav o vinskem in gastronomskem turizmu na turističnih kmetijah s celotnega območja Slovenije, s poudarkom na terenski raziskavi (kompleksni intervjuji) med nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter elektronskemu anketiranju obiskovalcev turističnih kmetij.

V drugi del programa smo vstopili s prvim primerom dobrih praks – z zgodbo o kakovostni transformaciji turistične kmetije Matije Vimpolška iz Brežic. Z dr. Igorjem Jurinčičem sta izpostavila kakovostno preobrazbo nekdaj tradicionalne turistične kmetije s ponudbo klasičnih jedi in pijač v sodobno turistično kmetijo, s ponudbo avtorskih "gourmet" jedi in široko ponudbo zelo kakovostnih vin iz vseh vinorodnih dežel Slovenije, s poudarkom na vinorodni deželi Posavje.

Kot drugi primer dobre prakse povezovanja kmetijskega in turističnega sektorja je dr. Aleš Gačnik izpostavil Hišo dobrot Bele krajine. O razvoju ideje, koncepta in sistema upravljanja, o mreženju z lokalnimi ponudniki je potekala razprava in predstavitev z Vito Jankovič iz Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. Ob tem je dr. Gačnik izpostavil, da lahko Hišo dobro Bele krajine "razumemo kot dragoceno zgodbo povezovanja in sodelovanja, kot zgodbo skupnosti in regije, kot zgodbo tradicionalnega in inovativnega, kot zgodbo, ki poudarja pomen lokalne samooskrbe, kratkih dobavnih verig, zelene odličnosti, okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turizmu." In to, kar je nanj naredilo največji vtis je dejstvo, "da so HDBK za svojo vzeli prav domačini, kar je super popotnica za nacionalno in mednarodno komuniciranje ne le dobrot iz Bele krajine, ampak celotne destinacije."

25. januarja 2023 bo ob zaključku projekta CRP na Fakulteti za turistične študije - Turistici potekala sklepna konferenca s predstavitvijo izbrane vinske in kulinarične ponudbe s turističnih kmetij Slovenije.

Ciljni raziskovalni projekt "Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah" (Vingatur, V5-2030 – MKGP, ARRS) je kompleksen raziskovalno – razvojni projekt, ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS. V njem sodeluje več kot 10 raziskovalcev iz treh univerz in petih fakultet: iz Univerze na Primorskem so to Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakulteta za turistične študije Turistica, iz Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter iz Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.  

dr. Aleš Gačnik