SE POGOSTO SREČUJETE Z MIGRANTSKIMI SKUPINAMI ALI NASILJEM V DRUŽINI? Vabljeni na brezplačno izobraževanje

Koper

Sodelavec z Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper dr. Blaž Lenarčič v sodelovanju s Centrom za socialno delo Južna Primorska v torek, 8. septembra, organizira izobraževanje, katerega osrednje teme bodo osredotočene na področje družinskega in spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola znotraj migrantskih skupnosti.

Brezplačno izobraževanje bo potekalo v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Koper s pričetkom ob 8. uri. S primeri iz prakse ter praktičnimi delavnicami se bodo dogodku pridružili tudi Slovenska filantropija in Društvo SOS telefon.

K udeležbi so vabljeni predstavniki strokovnih služb, ki se pri svojem delu neposredno ali posredno srečujejo s pripadniki migrantskih skupnosti in/ali obravnavo nasilja v družini. S pridobljenimi znanji bodo udeleženci/udeleženke izobraževanja lahko prispevali k bolj učinkoviti komunikaciji z žrtvami nasilja ter njihovimi skupnostmi, strokovnimi službami in podpornimi organizacijami.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki poleg neposredne udeležbe na izobraževanju vključuje tudi individualno delo v obliki študija podpornega gradiva na spletu. Ta bo v obliki branja tekstov in ogleda avdiovizualnih vsebin potekal v lastni organizaciji.

Dogodek je organiziran v sklopu projekta BASE: "Prepoznavanje in razkritje nasilja v družini, nasilja na podlagi spola in spolnega nasilja znotraj migrantskih skupnosti" (https://cesie.org/en/project/base/).