ŠE EN IZJEMEN DOSEŽEK: Univerza na Primorskem dobila nov raziskovalni program

Koper

Raziskovalci Univerze na Primorskem so se podpisali pod še en izjemen dosežek: na razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil namreč sprejet nov raziskovalni program, ki sta ga skupaj prijavili članici univerze: Inštitut Andrej Marušič in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. V naslednjih šestih letih bodo tako v okviru programa 'Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij' razvijali inovativne možnosti temeljitega raziskovanja na področju matematike pod vodstvom prof. dr. Enesa Pasalica, vrhunskega znanstvenika na področju kriptografije simetričnih ključev in vodje Centra za kriptografijo UP FAMNIT. Ta bo sodeloval z mednarodno in interdisciplinarno ekipo raziskovalcev, doktorskih in podoktorskih študentov, ki so zaposleni na univerzi in na Zavodu InnoRenew CoE.

Uporaba matematike za varovanje informacij

Jedro novega programa je matematika v svoji najčistejši obliki s kriptologijo kot mostom do aplikativne matematike. "Kriptologija je področje, skozi katerega v vsakodnevnem življenju zaživijo najbolj abstraktne matematične ideje kot podstat delovanja najrazličnejših družbenih podsistemov. Varnost je pri tem ključnega pomena. V okviru programa bomo reševali pomembne raziskovalne izzive, ki segajo od temeljnih matematičnih problemov do uporabe v vsakdanjem življenju, s poudarkom na oblikovanju varnih, udobnih in zdravih grajenih okolij," razlaga prof. dr. Enes Pasalic in hkrati izpostavlja velik poudarek na inovativnosti: "Razširili in nadgradili bomo dosedanje raziskave, ki so povezovale aplikativno matematiko z različnimi področji. To bo sprožilo razvoj novih pristopov in vodilo v smer prelomnega napredka na področju temeljne matematike. Ta bo predstavljal gonilo za inovacije v uporabi enkripcije in na splošno matematike v realnem življenju."

S sodobno tehnologijo do odličnosti

V ospredju bo torej velik poudarek na znanstveni, tehnološki in inovacijski odličnosti, kar bodo raziskovalci dosegli tudi s pomočjo sodobne opreme, ki bo podprla napredne metode zbiranja, modeliranja in analize podatkov, ter sodobnim IT okoljem, ki bo za potrebe dela ekipe zagotovilo shrambo podatkov in upravljanje z njimi ter potrebno računalniško moč. Konkretni rezultati bodo zagotavljanje varne komunikacije s tehnologijo veriženja blokov ('blockchain'), razvoj inovativnih, interdisciplinarnih podatkovnih metodologij ter simulacij in modeliranje za tvorjenje prelomnih rezultatov na različnih področjih, povezanih z realnimi problemi, pri čemer bo poudarek na temah trajnostnega grajenega okolja.

Prenos znanja na študente in gospodarstvo

Raziskovalno dejavnost bodo lahko pobliže spoznali tudi študenti vseh stopenj, vpisani na programe s področij matematike, računalništva in informatike, trajnostnega okolja in znanosti o podatkih. Na tak način se bo razvila tudi kritična masa raziskovalcev in profesionalnih kadrov, ki bodo lahko še naprej razvijali raziskovalno področje in ga prenašali na gospodarstvo. Uporaba matematičnega znanja bo namreč bistvena za izboljšanje razvoja tehnologij IKT v resničnih okoljih, pri čemer bodo ključni uporabniki znanj – od ostalih raziskovalcev na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti do že omenjenega gospodarstva.

Preko udeležbe v oblikovanju novih produktov, tehnologij in tehnoloških rešitev ter inovacij bo lahko v prihodnje zaznati opazen vpliv programa na ekonomski razvoj. Izmenjava tehnologije in znanja med raziskovalnim in gospodarskim svetom pa bo prinesla vpeljavo sistematičnih inovacij in bo povečala tempo novih odkritij, kar bo za posledico prineslo ekonomski in družbeni razvoj.

Opis in vsebine programa so na voljo na tej spletni strani.

Deli novico: