SAMOZAPOSLENIM IZREDNA POMOČ TUDI OD JANUARJA DO MARCA: Finančna uprava objavila podrobnejša pojasnila

Finančna uprava RS je danes objavila podrobnejše informacije o podaljšanju protikoronskih ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete. Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec 2021 bo predvidoma na voljo v ponedeljek, 11. januarja. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada od 250 do 750 evrov, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek.

Vlada je 23. decembra 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka do 31. marca 2021.

Mesečni temeljni dohodek je samozaposlenim, ki se v epidemiji covida-19 soočajo s težavami pri poslovanju, ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel oktobra lani. Pogoj je opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 ter padec prihodkov v lanskem letu za 20 odstotkov glede na leto 2019.

Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 evrov na mesec, pri čemer mora davčni zavezanec poravnati še akontacijo davka in prispevke za socialno varnost. Izjavo lahko odda za vse tri mesece skupaj ali za vsak mesec posebej. Če bo izjavo vložil do 31. januarja 2021, bo finančna uprava denar na njegov transakcijski račun nakazala do 10. februarja. Če bo izjavo oddal med 1. in 28. februarjem, bo denar nakazan do 10. marca, če pa bo izjavo oddal šele v mesecu marcu, bo izredno denarno pomoč prejel do 10. aprila 2021.

Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi, znaša 700 evrov na mesec. Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa mesečna izredna pomoč znaša 940 evrov.

Ne pozabite, da je za uveljavljanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka treba imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov.

Od 250 do 750 evrov v primeru karantene ali varstva otrok

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom pripada še ena pomoč, in sicer jim med januarjem in marcem v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 do 750 evrov. "Do povrnitve delno izgubljenega dohodka so upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene na domu ali obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca," pojasnjuje finančna uprava.

Obrazec NF-Karantena je v eDavkih že na voljo. Vloga se mora vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni ali potrdila, ki ga izda pristojni organ, oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. marca 2021. Datumi nakazil sovpadajo z datumi nakazil mesečnega temeljnega dohodka.

A pozor, obe zgoraj opisani pomoči se izključujeta!

Če vam za določeno obdobje (npr. februar) pripada mesečni temeljni dohodek, za to obdobje niste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka. V primeru, da je bilo povračilo izgubljenega dohodka že izplačano, se mesečni temeljni dohodek za posamezen mesec zmanjša za višino že izplačanega povračila izgubljenega dohodka, še piše na spletni strani finančne uprave.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija