ROBERT FAKIN: "Vem, kje so napake in slabosti v občini Piran in jih lahko takoj začnem odpravljati"

Piran

Robert Fakin, kandidat za župana občine Piran, je domačin, Sečovljan, ki se je pred mnogimi leti preselil v Portorož. "Situacija, kakršna je trenutno v naši občini, je postala zaskrbljujoča za vsakogar, ki misli na bodočnost. Skrbi me za prihodnost, ne le mojih vnukov, ampak vseh mladih v naši občini, saj ne nudimo razvoja in zato si poiščejo dom drugje," je svojo odločitev, da kandidira za piranskega župana pojasnil Robert Fakin, ki je prepričan, da lahko s svojimi izkušnjami in znanjem bistveno prispeva k piranski občini.

"Tu je tudi moja prednost pred večino drugih županskih kandidatov. Ne potrebujem ne 100 dni županovanja, ne 10 dni, da bi se učil. Podrobno poznam situacijo in že na prvem kolegiju sem sposoben podati navodila, kako izboljšati stanje. Vem, kje so napake in slabosti in jih lahko takoj začnem odpravljati," meni Fakin, ki je zadnje leto in pol opravljal funkcijo podžupana na Občini Piran vse do septembra letos, ko ga je zaradi nestrinjanja z njegovim predlogom župan Đenio Zadković odstavil s funkcije. "Moj glas ni bil odločilen, a očitno županu moja poteza ni bila všeč. Enoumja ne podpiram, podpiram pa obrtnike, ki vztrajajo v naši občini," je tedaj županovo potezo komentiral Robert Fakin.

Podjetnik, ki se med drugim ponaša tudi z uspešno sanacijo Agrarie in uspešnim vodenjem podjetja Vinakoper, želi svoj odgovoren način dela prenesti tudi v politiko. Po njegovem mnenju je dobro vzdušje med zaposlenimi v občinski upravi in enotnost kolektiva prvi korak k izboljšanju situacije v piranski občini. Prepričan je, da mora občinsko vodstvo z županom na čelu nuditi zavetje in podporo zaposlenim, potrebno je ustvariti tako vzdušje, kjer se bo vsak ukvarjal le s svojim delom in le to bo pravilno razdeljeno, nadzorovano in vrednoteno.

Robert Fakin opozarja na številne občinske probleme, ki jih je potrebno rešiti, od prometa do zapuščenih stavb, neurejene infrastrukture, pomanjkanja stanovanj in delovnih mest za mlade, zanemarjanja podeželja in še bi lahko naštevali, vendar je glede predvolilnih obljub realen: "Ljudem je treba naliti čistega vina, saj je vsem jasno, v kakšnem stanju je naša občina. Ljudem je potrebno povedati, da je ta občina v škripcih," opozarja.

Med glavne točke svojega programa uvršča ureditev odnosov v občinski upravi, sprejetje občinskega prostorskega načrta ter ponoven zagon urbanističnega razvoja občine, nujnost reševanja problematike objektov na zalogo, ki so bili kupljeni na atraktivnih lokacijah, vendar brez pravega namena, da bi jih preuredili, reševanje problematike stanovanj, trajnostno ohranitev kulture mesta Piran, zeleno mobilnost in ponovno oživitev mesta. Portorož mora spet postati iskana lokacija, kjer se bodo poleg poletnega obiska razvili tudi zdraviliški, kongresni in športni turizem.

Posebna pozornost je v programu namenjena tudi načrtu zamenjave dotrajanih cevovodov, popravilu cest in kolesarskih poti v občini. V svojem programu poudarja med drugim oblikovanje obrtne cone ter obnovo skladišča Granda, kot tudi ureditev dokumentacije za novo pokopališče. Na področju kmetijstva si bo Robert Fakin prizadeval za zaščito kmetijskih zemljišč ter ureditev vprašanja vodnih zbiralnikov. Pomembno mesto zasedajo tudi investicije v šole in vrtce ter rešitve na področju namestitev za starejše občane