ROBERT FAKIN, KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE PIRAN: "Funkcijo bom opravljal vestno, odgovorno in spoštljivo do vsakogar"

Piran

Robert Fakin, kandidat za župana občine Piran, se na volitve podaja z izdelanim programom, s katerim želi rešiti nekatere pereče probleme piranske občine. Kot poudarja, je svoje naloge vedno opravljal vestno in odgovorno, krivice in slabo odločanje pa ga je vedno motiviralo, da bi pomagal k spremembam na bolje. V Kolikor bo izvoljen za župana, bo to funkcijo opravljal vestno, odgovorno in spoštljivo do vsakogar. Še ena napačna županska garnitura brez izkušenj bo po njegovem mnenju spravila Občino Piran na kolena.

Ključne programske točke, s katerimi bo, če bo izvoljen za piranskega župana, obsegajo različna področja, med njimi spremembo organizacije dela občinske uprave.  Zaradi spornih odločitev vsakokratnih županov in občinskih svetov ter slabe koordinacije dela z ministrstvi se že dalj časa kopičijo nerešene zadeve z raznih področij, največ s področja urbanizma.  Delo na občini je potrebno organizirati tako, da se bo vsak ukvarjal le s tistim, za kar je pristojen. Župan in vodstvo morajo poskrbeti za pravilno razporeditev nalog ter za koordinacijo in pravično nagrajevanje zaposlenih.

Naslednja prioriteta je sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN). Trenutna situacija ne omogoča ustreznih rešitev, ki bi odražale potrebe občanov, prav tako je onemogočena gradnja tistim občanom, ki zaradi potreb po dodatnih prostorih želijo graditi ali dograditi objekte na lastniških stavbnih območij. Novi lastniki parcel, ki so jih kupili, da bi na njih gradili, a jim to ni dovoljeno, grozijo občini s tožbami za odškodnino. Zato je po mnenju Fakina potrebno  imenovati skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala izključno z izdelavo OPN, predloge pa je treba predhodno uskladiti z občani in civilno iniciativo (CI). OPN je treba sprejeti in ponovno zagnati urbanistični razvoj občine.

Fakin opozarja tudi na problematiko objektov na zalogo. V preteklosti so premožni kupci s podporo vsakokratne občinske politične garniture kupili več objektov na atraktivnih lokacijah v občini. Objekti so bili kupljeni na zalogo, kar pomeni, da ni pravega namena, da bi jih preuredili in dali v uporabo. S temi latniki je treba vzpostaviti proces reševanja ter sprejeti odlok, ki določa začetek gradnje po nakupu, in določiti sankcije za tiste, ki ga ne bi spoštovali.

Izjemno pereč problem v občini so tudi stanovanja. Kot je zapisal v svojem programu Fakin, je potrebno čim prej pričeti z gradnjo ceste in takoj za tem tudi z gradnjo stolpičev na Košti. Prav tako je potrebno izdelati seznam praznih občinskih stanovanj ter jih dodeliti občanom po prednostni listi. Mladim, ki se odločijo za postavitev lastnega doma, je potrebno pomagati z občutnim znižanjem komunalnega prispevka.

Mesto Piran zavzema v programu posebno mesto. Piranu je potrebno zagotoviti ponovno oživitev, trajnostno ohranitev kulture, tradicije ter bogate spomeniške dediščine. Zavzeti se moramo za zeleno mobilnost, v ta namen pa poiskati in pridobiti sredstva, ki jih nudi EU.

Ker je turizem glavni vir dohodka piranske občine, je potrebno najti rešitve za celoletni obisk gostov.

Potrebno je poiskati sinergije z lastniki hotelskih verig ter poskrbeti, da se bo poleg poletnega obiska razvil tudi zdraviliški, kongresni in športni turizem.

Na področju infrastrukture je potrebno izdelati načrt zamenjave dotrajanih cevovodov ter nemudoma začeti s postopno sanacijo. Skupaj z župani bližnjih občin in vpletenimi ministrstvi si bo Fakin, če bo izvoljen za župana, prizadeval za iskanje novega vodnega vira, ki nam bo zagotovil oskrbo vode skozi vse leto.

Potrebne se tudi sanacije cest, posebno cesta z Belega križa v Strunjan in cesta iz Lucije na Sečo. Izdelati je potrebno nabor prioritetnih popravil vseh cest in kolesarskih poti v občini.

Podjetjem, ki nudijo zaposlitev in delovna mesta, je potrebno po mnenju Fakina zagotoviti prostore za njihovo delovanje in razvoj, zato je v svoj program vključil tudi obrtno cono v Sečovljah.

Za skladišče Grando v centru Portoroža bo ustrezna rešitev razpis ter predlogi strokovnjakov, ki bodo predstavljeni občanom, ki bodo v skladišče skupaj z občino umestili primerne dejavnosti.

Po mnenju Fakina je nedopustno, da občanom Pirana ne moremo več nuditi ene od osnovni pravic, to je dostojnega pokopa svojcev. Zato bo občina pod njegovim vodstvom takoj izbrala primerno lokacijo ter pristopila k urejanju dokumentacije za novo pokopališče.

Posebno mesto je v programu posvečeno kmetijstvu. Samooskrba je temelj prehranske varnosti v državi. Zaščititi je potrebno kmetijska zemljišča ter poiskati ugodne lege za vodne zbiralnike, ki bodo poleg rastlinjakov omilili hude suše. Mlade je potrebno spodbuditi k opravljanju kmetijske dejavnosti z ugodnimi najemi zemljišča ter s črtanjem raznih prispevkov občini.

Na področju šolstva je potrebno določiti dinamiko in lokacije za investicije v to zelo pomembno dejavnost ter zagotoviti proračunska sredstva za ta namen kot tudi poiskati možnost financiranja iz drugih virov.

Za starejše občane bi občina morala biti kot partner soudeležena pri določanju strateških usmeritev vezanih na starejše, mora pa se tudi finančno vključiti v njihovo realizacijo. Tudi tu moramo poiskati evropske vire financiranja projektov in investicij. Fakin je v svoj program vključil tudi nove športne površine in športno-rekreativni center v Luciji.

Program predvideva tudi rešitve za podeželje. V proračunu je treba predvideti sredstva, namenjena financiranju vaških programov, saj ti prispevajo k ohranjanju tradicije in običajev. Izdelati je potrebno načrt preplastitve vaških cest in priključitve na vodne vire in kanalizacijsko omrežje, kjer ga ni. V Dragonji se število prebivalstva vztrajno veča, zato je potrebno zagotoviti poleg ostale infrastrukture tudi prostor za druženje, kot ga že imajo druge krajevne skupnosti.

Deli novico: